Foute arts kan nog steeds simpel over de grens aan de slag

Geneeskunde

Na de affaire-Jansen Steur moest een meldingssysteem verhinderen dat ‘foute artsen’ in een ander land doorwerken. Dat systeem werkt niet goed.

Twee jaar na de invoering van een Europees waarschuwingssysteem voor disfunctionerende zorgverleners kunnen deze medici nog steeds vaak makkelijk over de grens doorwerken. Uit onderzoek van NRC blijkt dat tien van de 28 Europese landen het systeem niet eens gebruiken. Dit betekent dat het voor Nederland moeilijk te controleren is of zorgverleners uit die landen betrouwbaar zijn. In Nederland werken honderden buitenlandse artsen en tandartsen.

Toenmalig minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) initieerde het waarschuwingssysteem, dat in januari 2016 in werking trad. De aanleiding was het medisch schandaal rondom de ex-neuroloog Ernst Jansen Steur. Nadat hij wegens foute diagnoses weg moest bij een Nederlands ziekenhuis, ging hij in Duitsland verder.

Maar het systeem vertoont nog altijd gebreken. In een enquête noemden gebruikers het systeem in 2017 „vaak verwarrend”. Waar Nederland de afgelopen twee jaar 67 meldingen deed, maakte het Verenigd Koninkrijk 15.011 keer melding. Het totale aantal meldingen bedroeg 22.570.

Ook hoeven landen geen melding te maken van zaken van vóór januari 2016. De Belgische psychiater Arnoud Tanghe (76) had jarenlang een seksuele relatie met een patiënt, blijkt uit een tot nu toe onopgemerkte tuchtuitspraak. Ook schreef hij de zestienjarige dochter van de patiënt antipsychotica voor, zonder haar ooit te hebben gezien. Hij werd in Nederland geschrapt uit het artsenregister en hief zijn Nederlandse praktijk op, maar werkt nog steeds in Brugge. Vanuit daar werft hij Nederlandse patiënten. Hij is niet in het waarschuwingssysteem te vinden.

Betrokken instanties geven geen openheid over concrete casussen, wegens privacy of omdat ze het antwoord niet weten. „Als Nederland niet kan controleren of een arts of tandarts een beroepsverbod heeft in eigen land, dan moeten wij ze niet toestaan hier te werken”, stelt Thom Meens van de Patiëntenfederatie. Minister Bruins (Medische zorg, VVD): „Het systeem werkt nog niet perfect. Wij blijven ons inzetten binnen Europa om het te verbeteren, in het belang van de patiënt.”

Lees de gehele achtergrond: Bestrafte arts kan vaak elders in Europa weer aan de slag
    • Livia Benders
    • Jur Peppels
    • Eline Rethans