Arbeidsmarkt

Nederland telt 2.700 werknemers van boven de 80 jaar

In september vorig jaar telde Nederland 2.700 werkende 80-plussers, zo meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vrijdag. Tweeduizend van hen werkten in deeltijd; de meesten minder dan twaalf uur per week.

Van de 770.000 80-plussers in Nederland werkt 0,35 procent; mannen drie keer zo vaak als vrouwen. Waar dat precies door komt, is onduidelijk. Wel ziet het CBS dezelfde trend bij 65 tot 75-jarigen: ook in die groep zijn meer mannen dan vrouwen werkzaam. Dat zou kunnen komen door de traditionele taakverdeling in gezinnen waarbij mannen vaker werken en vrouwen het huishouden op zich nemen. Over vijftig jaar kan die verdeling daarom zomaar anders zijn, schat hoofdeconoom van het CBS Peter Hein van Mulligen in.

Veruit de meeste werkende 80-plussers zijn actief in de groot- en detailhandel en de financiële dienstverlening, per sector zo’n vijfhonderd. Ook in het beheer van onroerend goed, een relatief kleine sector, werken betrekkelijk veel 80-plussers. Dat heeft met de aard van het werk te maken; werk in de financiële dienstverlening is fysiek minder belastend.

In de landbouw werken relatief ook meer ouderen: zo’n duizend boeren in Nederland zijn tachtig jaar of ouder. Vermoedelijk komt dit doordat het voor hen lastig is iemand te vinden die hun bedrijf overneemt. Volgens een eerder onderzoek van het CBS, de Enquête Beroepsbevolking (EBB) uit oktober vorig jaar, werkten er 25.000 75-plussers in Nederland. De meesten van hen zijn zzp’er. Het percentage werkende 75-plussers is in veertien jaar tijd gestegen van 1,2 procent naar 2,0 procent. Dat heeft ermee te maken dat ouderen in Nederland steeds vitaler zijn en dus langer willen blijven werken. Ouderen vinden het leuk om actief te blijven, aldus het CBS.

De stijging van het aantal werkende ouderen heeft dan ook niet te maken met economische achteruitgang; economisch gezien gaat het met de 65-plussers relatief goed in Nederland. (NRC)