Aandeelhoudersconflict

Commissarissen Eneco weigeren op te stappen

De raad van commissarissen van Eneco is niet van plan om te vertrekken als de aandeelhouders van het energiebedrijf dat eisen. „We laten Eneco niet in de steek”, zegt president-commissaris Edo van den Assem in een gesprek met NRC. Hij stelt voor snel een bemiddelaar aan te stellen die het conflict over de verkoop van het bedrijf moet oplossen. „En als dat niet werkt komen we misschien wel uit bij de Ondernemingskamer.”

Eneco is nu nog eigendom van 53 gemeenten, maar de meerderheid wil het bedrijf verkopen. Een groot deel, 31 gemeenten die samen voor 85 procent aandeelhouder zijn, heeft vorige maand in een brief het vertrouwen in de toezichthouders opgezegd omdat zij te veel de kant van de directie zouden kiezen. Ook zou het bedrijf onvoldoende informatie willen verstrekken die interessant is voor potentiële kopers. De top van Eneco wil de regie over het verkoopproces houden omdat zij onder meer bang is het duurzame karakter te verliezen. „Onze taak is om de toekomst van Eneco veilig te stellen, om na te denken over de werkgelegenheid, de continuering van de strategie. Dat zijn wij verplicht ten opzichte van de maatschappij.”

Eneco Interview, pagina E9
    • Erik van der Walle
    • Joris Kooiman