NRC checkt: ‘Afgelopen vier jaar 12.000 uitkeringsgerechtigden aan het werk in Rotterdam’

Dat zei wethouder Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) zaterdag 6 januari in het AD.

Wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam).
Wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam). Foto Marco de Swart/ANP

De aanleiding

Onder de kop ‘Met Leefbaar Rotterdam zijn mensen in de bijstand geen millimeter opgeschoten’ heeft de PvdA in Rotterdam een digitale kliklijn, een jokmeldpunt zeggen ze zelf, geopend waar politici, ambtenaren en burgers jokpraktijken van het Rotterdamse college van B en W en met name van Leefbaar Rotterdam kunnen melden (www.nietjokkenin010.nl) De PvdA valt bijvoorbeeld de stelling aan van wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, Werkgelegenheid en Economie), dat onder zijn bewind 12.000 mensen met een uitkering naar werk begeleid zijn. „Een zelfgecreëerde werkelijkheid van de wethouder”, aldus de PvdA. „Vanaf 2014 is er helemaal niets veranderd.”

De wethouder vindt dat de PvdA zelf liegt, zei hij eerder deze maand in het Algemeen Dagblad. „Dit anti-jok-meldpunt jokt dus zelf. We wilden 12.000 mensen uit de bijstand begeleiden naar betaald werk. En het is wél gelukt. Het worden er zelfs méér dan 13.000.” We checken de stelling van wethouder Struijvenberg dat er de afgelopen vier jaar 12.000 uitkeringsgerechtigden aan werk geholpen zijn, zoals hij vrijdag 6 januari op de site van het AD beweerde.

Waar is het op gebaseerd?

De wethouder haalde zijn ruim 12.000 mensen uit cijfers van het cluster Werk en Inkomen van de gemeente, zo bracht de gemeente vorig jaar juni naar buiten. De PvdA baseert de kritiek daarop op onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer uit 2016. Die signaleerde dat in de registratie mogelijk sprake is van dubbeltelling van uitkeringstrekkers die kortstondig werk hebben en in de bijstand terugvallen. „Daarnaast weigert het college überhaupt om te onderzoeken hoeveel mensen er nadat ze werk vinden weer terugvallen in de bijstand”, aldus de PvdA op haar joksite. „Omdat het aantal bijstandsgerechtigden sinds het aantreden van dit college nauwelijks gedaald is, (van 38.000 naar 37.660) is de bewering dat er 12.000 mensen uit de bijstand gehaald zijn ronduit misleidend.”

En, klopt het?

Op het stadhuis circuleert al enige tijd een recent concept-onderzoek van de Rekenkamer waarover de Rotterdamse gemeenteraad deze vrijdag is geïnformeerd. Dat is onderzoek naar de vraag of het gemeentebestuur zijn doelstellingen in het in 2014 gesloten college-akkoord gehaald heeft, waaronder de doelstelling om 12.000 mensen vanuit een uitkering door te laten stromen naar werk. Het aantal mensen dat werk kreeg is hoger dan 12.000, blijkt uit dat onderzoek van de Rekenkamer; 15.590. De doelstelling van het college, 12.000, werd vorig jaar oktober al gehaald.

De Rekenkamer wees er in 2016 op dat dubbeltellingen kunnen voorkomen in die registratie, omdat een aantal mensen na beëindiging van een tijdelijk contract weer op een uitkering terugvalt. De Rekenkamer noemt de registratie nu ‘controleerbaar’ en ‘juist’.

Lees ook: Rekenkamer: ‘College Rotterdam stelt te weinig doelen’

En die dubbeltelling dan? Het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam heeft de 15.590 dossiers daarop gefilterd. Dan blijven er 13.109 unieke personen over die de afgelopen vier jaar vanuit een uitkering zijn doorgestroomd naar werk.

Conclusie

Het aantal mensen dat in Rotterdam vanuit een uitkering aan een baan geholpen is, is hoger dan 12.000. De stelling van de PvdA op haar joksite dat mensen met een uitkering de afgelopen vier jaar ‘geen millimeter zijn opgeschoten', klopt niet. We beoordelen de bewering van wethouder Struijvenberg dat onder zijn bewind 12.000 mensen met een bijstandsuitkering naar werk begeleid zijn als waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt
Update (12-1-2018): Dit bericht is aangepast. De wijzigingen zijn alleen in de volgorde van de informatie, niet in de inhoud.