Er is een deltaplan voor het overtollige water in de stad

Wateroverlast Het regent vaker en harder, en de Rotterdamse capaciteit om het hemelwater af te voeren is beperkt. Het Deltaplan moet uitkomst bieden.

Afzettingen bij het Noordereiland, in verband met de storm van dit jaar.
Afzettingen bij het Noordereiland, in verband met de storm van dit jaar. Foto Robin Utrecht/ANP

Venetië aan de Maas, zo noemt de VVD Rotterdam door de wateroverlast in de stad. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota beloofde wethouder Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) met een overkoepelend plan te komen voor de wateroverlast. Daarin moet bestaand – maar tot op heden versnipperd – én nieuw beleid Rotterdam „toekomstproof” maken.

De grote lijnen van dit plan zijn gereed en worden 24 januari in de raadscommissie gepresenteerd. Johan Verlinde, tot voor kort beheerder van de Rotterdamse watersystemen, is projectleider. „Deze aanpak is onontkoombaar, het gaat over de leefbaarheid van de stad. We zien steeds meer ellende van regen en grondwater, maar het wordt ook steeds warmer. Zeker in de stad gaan tijdens hittegolven de sterftecijfers omhoog. Daarnaast kunnen lange periodes van droogte zorgen voor rottende paalfunderingen bij oude huizen.”

Rotterdam vervult een pioniersrol als het gaat om oplossingen in de openbare ruimte, zoals waterpleinen en -bergingen. Daarnaast zorgen onder meer de singels uit het Waterproject van stadsarchitect Rose uit 1858 nog steeds voor een belangrijke afvoer van hemelwater. „Ik heb het afgelopen jaar zeker dertig delegaties rondgeleid die benieuwd zijn naar onze aanpak waarin stedelijke inrichting gecombineerd werd met waterbeheer. Maar slechts 40 procent van het oppervlak is publieke ruimte. Als je echt op de toekomst wilt zijn voorbereid heb je ook de rest nodig.”

Regentuin

Dat betekent dat woningcorporaties, bewoners en bedrijven hun steentje moeten bijdragen, in de vorm van berging, groene (binnen)tuinen en daken, iets waar in het Deltaplan stevig op wordt ingezet. „Wij zijn de eigenlijk de eerste stad ter wereld die zo’n integrale aanpak gaat ontwikkelen en uitvoeren.”

Dat gaat per wijk gebeuren, met speciaal ontwikkelde digitale kaarten waarin de problemen op gebouwniveau te zien zijn. „Door te kijken wat voor onderhoud er in de planning staat kunnen we zo efficiënt mogelijk aan oplossingen werken. Zo is net tussen de Heer Bokelweg en de Zomerhofstraat een aantal parkeerplekken veranderd in een regentuin toen daar het riool vervangen werd.”

Verlinde erkent dat binnen de gemeente een spanning zit tussen bijbouwen en ‘vergroenen’. „Het probleem is: aan de ene kant komt deze ellende op ons af, maar tegelijkertijd is gezegd dat 50.000 woningen moeten worden bijgebouwd. Meer verstening betekent nog meer water wat naar het riool loopt en dus nog meer problemen. Daarom is één van de onderdelen van het Deltaplan dat we projectontwikkelaars voor kunnen schrijven dat ze per vierkante meter zoveel millimeter regen moeten opvangen.” In Amsterdam wordt al met zo’n maatregel gewerkt.

Buurtinitiatieven

Een ander onderdeel van het plan is om buurtinitiatieven te betrekken bij klimaatadaptatie, om zo de betrokkenheid van burgers te vergroten. Naast deze nieuwe maatregelen wordt in het Deltaplan het beleid dat de laatste jaren is ontwikkeld samengevoegd. „We willen voorkomen dat weer nieuw beleid wordt geschreven. Als het college akkoord is zullen wij het verder uitwerken, maar het zal aan het nieuwe college zijn om daar geld voor beschikbaar te stellen”, zegt Verlinde. Hij verwacht niet dat een andere politieke samenstelling van invloed zal zijn op de urgentie van het Deltaplan. „Wat ook je politieke kleur is, we zijn het er allemaal over eens dat er iets moet gebeuren.” Het plan sluit naadloos aan bij het Nationale Deltaplan dat met Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Het liefste zou Verlinde zien dat in de uitvoering van het Rotterdamse Deltaplan nog een iconisch project wordt meegenomen, zoals het waterplein Benthemplein of de waterberging in de Museumparkgarage. „Daarmee creëer je bewustwording in de stad.”