Buurplaneet

Steile ijshellingen ontdekt op Mars

Foto NASA/JPL-Caltech/UA/USGS

Dit is Mars, gezien vanaf een hoogte van 250 kilometer. Ruimtesonde Mars Reconnaissance Orbiter, die alweer zo’n twaalf jaar om onze kleine buurplaneet cirkelt, fotografeerde op het zuidelijk halfrond dit grijsbruine landschap. Het gebied op de foto is zo’n 500 meter breed. Het bovenste derde deel van de foto ligt 130 meter hoger dan het onderste derde deel. Daartussen ligt een klif, we zien hier de noordrand van lager gelegen gebied. De bovenste 80 meter van de helling is blauw. Die kleur is sterker aangezet, om het verschil in materiaal te benadrukken. Het blauwe is ijs.

Amerikaanse planeetwetenschappers bekeken acht plaatsen op Mars waar zulke steile ijshellingen zijn ontdekt (Science, 12 januari). Uit de waarneembare banden en kleurverschillen leiden ze af dat het ijs is opgebouwd uit opeenvolgende lagen sneeuw. Doordat het ijs verdampt trekt het klif zich millimeter voor millimeter terug, en valt er geregeld gesteente omlaag.

De onderzoekers concluderen ook dat de ontdekte ijsafzettingen één à twee meter onder het Marsoppervlak beginnen, en zich tot op diepten van honderd meter of meer uitstrekken. Ervan uitgaande dat acht ontdekte locaties geen uitzondering zijn, moet er op veel meer plaatsen op Mars dicht onder het oppervlak bevroren water te vinden zijn.

Als dat inderdaad zo is, is dat goed nieuws voor toekomstige bemande missies naar Mars.

    • Eddy Echternach