Brieven

Aardbevingen Groningen

‘Zettingsbevinkjes’ zijn normaal neveneffect

Foto ANP

Bij alle commotie over Oost-Groningen is het goed te bedenken dat magnitude 3,4 een lichte aardbeving is, van de soort waarvoor ze in Griekenland of Italië hun bed niet uitkomen. Ruim 20 jaar erkende zettingsseismiciteit heeft voor Oost-Groningen nog geen geval van ernstig, laat staan dodelijk letsel opgeleverd. Zettingsseismiciteit is een normaal neveneffect van omvangrijke ondergrondse mijnbouw. „Zettingsbevinkjes” noemde ir. Roest dat verschijnsel toen hij begin jaren ’90 zijn onderzoeksvoorstel presenteerde aan de TU Delft. Zo’n 5 jaar later meldde dr. Oele, directeur van de NAM, dat aangetoond was dat de gaswinning in Oost-Groningen gepaard ging met aardbevingen; alle schade zou worden vergoed. Er bestaat ook zetting waar geen seismiek aan te pas komt, bijvoorbeeld ten gevolge van inklinkende slappe bodems of van paalrot. De schade daarvan levert een vergelijkbaar veiligheidsrisico, maar mist het spectaculaire effect van een aardbeving (en komt ook niet in aanmerking voor een vergoeding). Er bestaat dus een verschil tussen feitelijk en belevingsrisico. Wiebes en collega-politici zouden, in plaats van zich opportunistisch te laten meedrijven op publiekshysterie, kunnen nadenken over de vraag of een spektakelelement bij zettingsschade het rechtvaardigt om de halve energievoorziening van Nederland plat te leggen.

    • Klaas Maas