Brieven

Brieven 01/12/2018

Seksistische liederen (1)

Stereotype student

Het artikel van NRC over de studievereniging van aardwetenschappen viel me tegen (Seksistisch? Zo had de studieclub het niet bekeken, 10/1). Ik ben zelf vrouw, student aardwetenschappen, mee geweest op het desbetreffende introductiekamp en blij met de #MeToo-discussie. Perfecte combinatie om iets zinnigs over het artikel te zeggen, lijkt me.

Ik kan me goed voorstellen dat een ouder schrikt als hij of zij zo’n zangbundel onder ogen krijgt. In een andere context: ikzelf kreeg het boekje tijdens het introductiekamp, stond met een biertje in mijn hand en moest er hard om lachen. Ik, als vrouw, heb me toen niet naar gevoeld door de inhoud van de zangbundel. Misschien raar, bedenk ik me, de gebruikte termen liegen er namelijk niet om. Raar dat dit zo verweven zit in onze maatschappij dat zelfs ik als vrouw me niet stoorde aan de termen. Of was het wel om om te lachen, het aangeschoten naar elkaar zingen, het grappige van het vermengen van vaktermen met (erg) schuine teksten. Waar is de balans?

Daarnaast, zegt dit überhaupt iets over hoe studenten aardwetenschappen met elkaar omgaan? Jammer dat NRC die discussie en nuance niet heeft belicht. Door dit artikel voel ik mij als student weggezet als een stereotype.

Seksistische liederen (2)

Teksten niet strafbaar

Het faculteitsbestuur van de Universiteit Utrecht vindt seksistische liedjes in een zangbundel „onaanvaardbaar en ontoelaatbaar”. Teksten als „veldwerkslet” zijn niet kies. Het oordeel van het faculteitsbestuur is dat echter nog minder. Vrijheid van expressie is met bloed, zweet en tranen veroverd, en moet je koesteren. Ik bestrijd niet dat deze teksten kwetsend zijn voor vrouwen. Maar zodra je gekwetsten en gekwetstheid als maat aller dingen neemt is het einde zoek. Wat kunnen we dan nog opmerken over bijvoorbeeld religie of politieke opvattingen zonder de mond gesnoerd te worden – of erger?

Er is een groot verschil tussen onfrisse ontgroeningspraktijken en onfrisse liedbundels. Kopschoppen is strafrechterlijk vervolgbaar, vieze liedjes publiceren niet.

Het faculteitsbestuur had er beter aan gedaan zijn woorden voor zich te houden. De enigen die hier de schrijvers direct op zouden moeten aanspreken zijn de vrouwelijke studenten aardwetenschap. Die zijn daar mans genoeg voor.

Staartdeling

Ik leg het één keer uit

In het commentaar (Iedere Nederlander heeft recht op kunnen tellen en spellen, 10/1) werden binnen één alinea de woorden ‘staartdeling,’ ‘niet snappen’ en ‘trucje’ gebruikt. Zal ik het nog een keer uitleggen dan?

Stel: er wordt een doosje met geld gevonden. Er blijkt 852 euro in te zitten en het moet door zes mensen gedeeld worden. De staartdeling begint met het besef dat in ons systeem de waarde van een cijfer wordt bepaald door zijn positie in het getal. Er zijn hier dus 8 briefjes van 100, 5 tientjes en 2 losse euro’s. Kan ieder een briefje van 100 krijgen? Deel maar uit dan. Vervolgens verdelen wij de tientjes. Omdat er uit de eerste ronde 2 honderdjes zijn overgebleven om te verdelen, zijn er in totaal 25 tientjes te verdelen.

Er zijn genoeg tientjes om iedereen 4 tientjes te geven. Er blijft nog 1 tientje over, wat samen met de twee euro’s 12 euro maakt, zodat de ieder 2 losse euro’s krijgen. Als het verdelen klaar is, heeft ieder 1 honderdje, 4 tientjes en 2 euro’s in handen.

Dit is het verhaal en dat wij er een staartsom van maken, is geen ‘trucje’, maar een snelle manier om zonder woorden hetzelfde te zeggen. Als kinderen dit verhaal in allerlei situaties kunnen vertellen, dan is de papieren versie geen enkel probleem meer en iedereen begrijpt ook waarom je de grootste stukken als eerste verdeelt.


vml. onderwijzer

Correcties/aanvullingen

Hoekstra

In het artikel Hoekstra neemt geen afstand van ‘chaos in Nederland’ (11/1, p. 2) stond dat de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland in 1965 naar de VS emigreerde. Dat moest zijn: 1956.

Thorium

In het artikel In thorium moet je geloven (6/1, p. E8-E9) wordt gesproken van een ‘thorium-knikker’ met een doorsnee van 70 mm. Dat moet 7 mm zijn.