Hoofdstad legt Airbnb verder aan banden

Verhuren huizen aan toeristen Bijna alle partijen in Amsterdam hadden het al in hun programma staan: verdere beperking van vakantieverhuur.

Amsterdamse huiseigenaren mogen hun woning vanaf 2019 nog maar dertig in plaats van zestig dagen per jaar aan toeristen verhuren, zo is woensdag bekendgemaakt. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens van het stadsbestuur in vervulling. Marktleider Airbnb vindt de maatregel disproportioneel.

1 Waarom halveert Amsterdam de verhuurtermijn?

De drukte in de stad los je er niet mee op, zegt wethouder Laurens Ivens (wonen, SP). Hij rekent voor: het gaat om een vermindering van 60.000 overnachtingen, nog geen procent van het totaal. Maar de maatregel zal de „gigantische overlast in portieken” wel verminderen, denkt hij. „En we doen iets aan het mogelijk prijsopdrijvende effect van vakantieverhuur. Het winstpotentieel van een woning wordt gehalveerd.”

2 Wordt de overlast nu minder?

De maatregel zal vooral bij vve’s van grote complexen positief ontvangen worden, denkt Gert Jan Bakker van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Die hebben te maken met beleggers die huizen opkopen voor verhuur, ook aan toeristen. In een complex met 40 woningen betekent dat al gauw dat er elk weekend wel ergens toeristen zitten. „Dat geeft een gevoel van onrust en overlast bij bewoners.” Als er minder verhuurd wordt, neemt dat af, denkt Bakker.

3 Hoe zit het met dat prijsopdrijvende effect van verhuur?

Volgens Jeroen Slot, hoofd van het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek in Amsterdam, heeft de mogelijkheid tot vakantieverhuur „enige invloed” op de prijs van een woning, samen met een hoop andere factoren. „Dus als een woning 10 procent in waarde stijgt, is het aandeel van vakantieverhuur daarin misschien 0 tot 2 procent, afhankelijk van de plek van de woning.”

Als er met een woning mínder verdiend kan worden, daalt de prijs in principe, zegt Slot. „Maar het is de vraag of dat voor elke woning hetzelfde uitpakt.” Hij legt uit: door de nieuwe regel kan het aanbod op sites als Airbnb dalen, waardoor de prijs per overnachting kan stijgen. Wellicht dat de mooiste Airbnb-adressen duurder worden. „Zo’n woning kan dan zelfs in waarde toenemen.”

4 Waarom is de maximale termijn niet eerder verlaagd?

De wethouder wilde dit al ruim een jaar geleden, evenals de gemeenteraad. Maar juristen hadden grote twijfels. De gemeente moet namelijk voor de rechter aantonen dat sprake is van woningonttrekking op ‘dag 31’. „We moeten met een oud stelsel een nieuw fenomeen aanpakken: de deeleconomie”, zegt Ivens. Hij voelt zich nu gesterkt door een recente rechterlijke uitspraak. „Die is dermate helder dat we dit durven.” Overigens kan hoger beroep nog volgen.

5 Is dit geen politieke stunt?

Het komt SP-lijsttrekker Ivens in elk geval erg goed uit, zo vlak voor de raadsverkiezingen. Vrijwel alle lokale politieke partijen hebben een verlaging naar een verhuurlimiet van dertig dagen in hun programma staan.