Brieven

Brieven nrc.next 11/1/2018

Rechters beschermen

Politieke beïnvloeding

De voormalig president van de Hoge Raad Geert Corstens roept op onze rechters te beschermen tegen de politiek (Bescherm onze rechters tegen de politiek, 9/1). Hij legt uit dat bij de benoemingen van Nederlandse rechters bij de Hoge Raad de Tweede Kamer een doorslaggevende stem heeft, maar dat hij nooit gemerkt heeft dat politieke voorkeur een rol speelt. Toch was het juist tijdens zijn presidentschap het geval dat een kandidaat raadsheer door de Vaste Kamercommissie en de Hoge Raad zelf van de top van de kandidatenlijst werd afgehaald. Reden daarvoor: de man had in een uitgelekte persoonlijke notitie uitgelegd waarom de wraking van de rechters in het eerste Wilders-proces op juridisch onjuiste gronden was gebaseerd en dat betekende volgens de PVV dat hij dus onacceptabel was als raadsheer. In die commotie hadden de Tweede Kamer én de Hoge Raad geen zin. Iets meer ruggengraat had toen beide wellicht gesierd.

Bleker

Geen natuurgebied

In zijn opiniestuk roept Henk Bleker in herinnering dat het kabinet Rutte-I maar liefst 75.000 hectare agrarische grond heeft behouden voor de landbouw door de bestemming toekomstige natuur ervan af te halen (Bouw zonneparken ook op landbouwgrond, 4/1). Met als voorbeeld het schrappen van de geplande natuurlijke verbindingszone tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen, die „1.800 hectare prachtige landbouwgrond” heeft opgeleverd. Die verbindingszone was (en is) essentieel voor het behoud van de biodiversiteit, zeker in een land dat al disproportioneel veel ruimte heeft gegeven aan de intensieve landbouw. Bleker stelt in zijn stuk voor om ook tien procent van deze natuurgebieden voor zonneparken te gaan gebruiken. Alweer een stap in de verkeerde richting, de nieuwe Rode Lijst voor Nederlandse broedvogels spreekt voor zich. Het is daarom hoog tijd dat de natuurorganisaties hun krachten bundelen en met de vuist op tafel slaan om hun stem in Den Haag gehoord te krijgen. Anders is het Nederland van onze kinderen een armer en stiller land dan hun ouders hebben gekend.

In vino veritas

Stop sleetse verkooptruc

Rond de feestdagen is het weer opgevallen: alle wijnaanbiedingen in NRC Handelsblad – van NRC zelf of van andere aanbieders – worden steeds gepresenteerd met van/voor-prijzen. Waarom: zijn alle wijnen altijd afgeprijsd? Deze gewoonte is irritant voor wijnliefhebbers. NRC mag bij deze doelgroep niet alleen enige kennis van zaken veronderstellen maar ook de gave deze kinderachtige en sleetse verkooptruc te doorzien. Vraag ons allemaal gewoon één correcte prijs. Een gelukkig wijnjaar toegewenst!

‘Kech’

Wachten op Boef

Uit de prima verslaggeving worden meerdere dingen duidelijk. Ten eerste blijkt dat „opgehaald door drie kechs” deels zeer onaardig én intimiderend, deels (onnadenkend) ‘stoer’ bedoeld is. Ten tweede etaleert spreker Boef in zijn verdere toelichting grote domheid én geeft dit deels ook toe. Ten derde wordt duidelijk dat de doelgroep dit alles vrij goed op waarde weet te schatten. Boycot, gepropageerd door bejaarden (d.w.z. twintigplussers ) is dus nonsens. Boef is woordartiest: geef hem de kans zich te revancheren met zijn éigen wapens. De eerste gelegenheid is Eurosonic Noorderslag in Groningen (17-20 januari).

Correcties/aanvullingen

Beatrix von Storch

In het commentaar Duitse internetcensuur strijdig met vrijheid van meningsuiting in EU (9/1, p. 17) stond dat Beatrix von Storch de dochter is van de minister van Financiën van Adolf Hitler. Dat klopt niet. Ze is zijn kleindochter.

Zangbundel

In het artikel Seksistisch? Zo had de studieclub het niet bekeken (10/1, p.11) is de omstreden liedtekst in de inzet verkeerd weergegeven. Het couplet ‘Geoloog, geoloog / Een vluggertje is goed / Maar het gaatje is te klein’ had moeten zijn: ‘Geoloog, geoloog / Een vluggertje is goed / Maar je kutje is te droog’.

    • Albert Appelo
    • Maarten de Sitter
    • Joris Beliën
    • John Brands