Brieven

Brieven NRC Handelsblad 11/1/2018

Rechters beschermen

Politieke beïnvloeding

De voormalig president van de Hoge Raad Geert Corstens roept op onze rechters te beschermen tegen de politiek (Bescherm onze rechters tegen de politiek, 9/1). Hij legt uit dat bij de benoemingen van Nederlandse rechters bij de Hoge Raad de Tweede Kamer een doorslaggevende stem heeft, maar dat hij nooit gemerkt heeft dat politieke voorkeur een rol speelt. Toch was het juist tijdens zijn presidentschap het geval dat een kandidaat raadsheer door de Vaste Kamercommissie en de Hoge Raad zelf van de top van de kandidatenlijst werd afgehaald. Reden daarvoor: de man had in een uitgelekte persoonlijke notitie uitgelegd waarom de wraking van de rechters in het eerste Wilders-proces op juridisch onjuiste gronden was gebaseerd en dat betekende volgens de PVV dat hij dus onacceptabel was als raadsheer. In die commotie hadden de Tweede Kamer én de Hoge Raad geen zin. Iets meer ruggengraat had toen beiden wellicht gesierd.

Bleker

Geen natuurgebied

In zijn opiniestuk roept Henk Bleker in herinnering dat het kabinet Rutte-I maar liefst 75.000 hectare agrarische grond heeft behouden voor de landbouw door de bestemming toekomstige natuur ervan af te halen (Bouw zonneparken ook op landbouwgrond, 4/1). Met als voorbeeld het schrappen van de geplande natuurlijke verbindingszone tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen, die „1.800 hectare prachtige landbouwgrond” heeft opgeleverd. Die verbindingszone was (en is) essentieel voor het behoud van de biodiversiteit, zeker in een land dat al disproportioneel veel ruimte heeft gegeven aan de intensieve landbouw. Bleker stelt in zijn stuk voor om ook tien procent van deze natuurgebieden voor zonneparken te gaan gebruiken. Alweer een stap in de verkeerde richting, de nieuwe Rode Lijst voor Nederlandse broedvogels spreekt voor zich. Het is daarom hoog tijd dat de natuurorganisaties hun krachten bundelen en met de vuist op tafel slaan om hun stem in Den Haag gehoord te krijgen. Anders is het Nederland van onze kinderen een armer en stiller land dan hun ouders hebben gekend.

In vino veritas

Stop sleetse verkooptruc

Rond de feestdagen is het weer opgevallen: alle wijnaanbiedingen in NRC Handelsblad – van NRC zelf of van andere aanbieders – worden steeds gepresenteerd met van/voor-prijzen. Waarom: zijn alle wijnen altijd afgeprijsd? Deze gewoonte is irritant voor wijnliefhebbers. NRC mag bij deze doelgroep niet alleen enige kennis van zaken veronderstellen maar ook de gave deze kinderachtige en sleetse verkooptruc te doorzien. Vraag ons allemaal gewoon één correcte prijs. Een gelukkig wijnjaar toegewenst!

Oprah

Saaie president is beter

Na haar speech tijdens de Golden Globes afgelopen zondag, ontplofte het internet met geruchten over de presidentiële ambities van Oprah Winfrey in 2020. Voor veel Democraten is zij de gedroomde kandidaat om het op te nemen tegen President Trump. Maar als Trump ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat een tv-persoonlijkheid zonder bestuurlijke ervaring niet automatisch geschikt is voor het presidentschap. Als president moet je mensen kunnen raken met een goede speech, zoals Oprah deed. Maar het vergt ook een visie die je kunt vertalen naar beleid wat vervolgens door het Congres geaccepteerd wordt. Daarvoor is politieke ervaring vereist. Niets wijst erop dat Oprah de kwaliteiten bezit die nodig zijn om het machtigste land ter wereld te besturen. Charisma wordt vaak overgewaardeerd. Laat een leider maar saai zijn. Als hij of zij maar kundig is en dingen voor elkaar krijgt.

Electoraal is Oprah ook een groot risico. Er is bijna niemand minder geschikt om het argument te brengen dat Trump niet de juiste skills heeft voor het presidentschap. Zij heeft immers nóg minder ervaring. In verkiezingen zijn partijen gebaat bij het schetsen van een zo groot mogelijk contrast. Iemand die overduidelijk wél geschikt is voor het presidentschap (denk aan Joe Biden bijvoorbeeld), is veel geloofwaardiger in het presenteren van het argument dat Trump niet geschikt is.

    • Victor Vlam
    • Maarten de Sitter
    • Joris Beliën
    • John Brands