Brieven

Revolutiejaar

Het begon niet in 1968 maar een jaar eerder

Foto EPA

Een korte aanvulling op een jaartal dat in de historie dreigt gecanoniseerd te worden als het jaar waarin vanuit Parijs de opmars begon tegen het establishment, en dat daarna uitwaaierde naar Duitsland, Polen, Tsjecho-Slowakije en Rusland. Te weten 1968. Met dank aan Hubert Smeets die dit uitwaaien in zijn uitstekende artikel ‘Het verhaal van ’68 dat nieuwrechts verdonkeremaant’ (5/1) belichtte.

Los van de strekking van Smeets artikel vraag ik mij iets af. En ik verwijs daarbij ook naar het artikel waarin werd beschreven waarom de Amsterdamse burgemeester Van Hall in 1967 moest worden ‘geofferd’ (Van Hall werd doelbewust geofferd, 3/1). En dat is: waarom wordt als peildatum van alle onlusten, opstanden en rebellie van woelende studenten en andere demonstranten in Europa niet 1967 gehanteerd? In Amsterdam is het immers allemaal begonnen in 1967 als men het fenomeen ‘kraamkamer van krachten’ wil situeren. Voor mij voortaan dus ’67 graag in artikelen die refereren aan studentenonlusten en wat dies meer zij. Misschien een item voor Thierry Baudet of een van zijn geestverwanten die warm zouden willen lopen voor een groter formaat vlag in de Tweede Kamer en een trotsere herschrijving van de rol van Nederland in de Europese en wereldgeschiedenis.

    • Annette van der Wel