Een verzekering afsluiten vlak na het ongeval, lukt dat?

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: wat vertel je en wat mag je voor je houden?

Een ongeluk in Kiel-Windeweer, een dorp vlak bij Hoogezand.
Een ongeluk in Kiel-Windeweer, een dorp vlak bij Hoogezand.

Kun je een schadeverzekering afsluiten nadat je een ongeval hebt veroorzaakt, zodat de verzekeraar alsnog voor de schade opdraait en jij niet? Nee, natuurlijk niet, zou je zeggen. Maar in de praktijk kan het en schijnt het ook regelmatig te gebeuren. Bestuurders van onverzekerde auto’s of, in dit geval, brommers knallen ergens tegenaan en sluiten daarna gauw een polis af zonder te vertellen dat ze net schade hebben veroorzaakt. De verzekerde is dan in principe gedekt voor de schade op de (gehele) kalenderdag waarop de polis begint. De verzekeraar vermeldt de nieuwe polishouder ook in het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer – het precieze afsluittijdstip wordt daarin niet genoemd. Degene die schade lijdt, spreekt dus de geregistreerde verzekeraar aan, die dan vaststelt dat hij is voorgelogen.

Maar moet nu de verzekeraar die claim ook voldoen, of kan degene die werd aangereden worden verwezen naar het Waarborgfonds? Dat is een collectieve voorziening waaruit alle schades worden voldaan, veroorzaakt door onder meer gestolen, onverzekerde of onbekende voertuigen. In deze zaak werd een fietser aangereden door een onverzekerde brommerbestuurder, die daarna snel een polis afsloot, waarna de verzekeraar weigerde uit te keren. Het Waarborgfonds weigerde echter ook, met als argument dat de verzekeraar het zogenoemde ‘voorrisico’ voor zijn rekening moest nemen. Na een lange rechtsgang gaf de Hoge Raad uitleg. De verzekeraar moet het slachtoffer voor de hele eerste polisdag uitbetalen, tenzij hij kan aantonen dat de polis werd gesloten na het ongeval. Dan vergoedt het Waarborgfonds. De verzekeraar kan wel proberen de schade te verhalen op z’n opportunistische klant.

Uitspraak op rechtspraak.nl ECLI:NL:HR:2017:3268