Plan: 100.000 hectare bos aanplanten langs snelweg

Rijkswaterstaat Het is een ‘prematuur plan’, benadrukt Rijkswaterstaat: bossen langs de snelwegen. Ze dragen bij aan het halen van de klimaatdoelen.

De A4 bij Midden-Delfland.
De A4 bij Midden-Delfland. Foto ANP/ Bram van de Biezen

Rijkswaterstaat ziet kansen om de komende twintig jaar honderdduizend hectare bos aan te planten langs snelwegen of rondom tankstations. Nederland heeft nu zo’n 365.000 hectare bos, daar zou dus ruim een kwart bij komen. Vandaag verschijnt een rapport hierover van bureau CE in Delft, gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat.

Het plan is erg pril, benadrukt Rijkswaterstaat, en het onderzoek heeft de status van officieel beleidsplan nog lang niet gehaald. „We moeten het onderzoek eerst zelf nog bestuderen”, aldus een woordvoerder.

De operatie zou ongeveer vijf miljard euro kosten, vooral door de aankoop van landbouwgrond. Toch pakt het plan financieel gezien positief uit, aldus de onderzoekers, omdat bossen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen en andere maatregelen in dat geval overbodig zijn. Ook dragen de bossen bij aan natuur en recreatie en doen ze de waardedaling van woningen in de buurt van snelwegen grotendeels teniet, doordat geluidsoverlast en visuele hinder afnemen. Ook zou het uitzicht van automobilisten verbeteren.

Lees ook: Op naar een schoon 2030, maar hoe?

De bossen kunnen volgens Rijkswaterstaat in een strook van minimaal driehonderd meter langs álle Nederlandse snelwegen, in totaal drieduizend kilometer, worden aangelegd. Dat is vooral voordelig voor omwonenden; de aanplant zou bij volgroeide bomen kunnen leiden tot een waardestijging van gemiddeld ruim tienduizend euro per woning.

Ook kunnen de bossen worden geplant rondom de ongeveer driehonderd tankstations, ook wel ‘verzorgingsplaatsen’ genoemd. Die „grotere, aaneengesloten gebieden” trekken veel recreanten, aldus de onderzoekers. Deze gebieden zouden ongeveer zes vierkante kilometer groot kunnen worden. Verzorgingsplaatsen staan nu vaak vol met vrachtwagens.

Intentieovereenkomst

Met het plan willen ambtenaren belast met innovatie van Rijkswaterstaat het bestaande Actieplan Bos en Hout concreet uitwerken. Dit werd in oktober 2016 gelanceerd door de Nederlandse bos- en houtsector. De intentieovereenkomst werd ondertekend door negentien partijen, onder wie toenmalig staatssecretaris Dijksma (Milieu, PvdA). Dat plan beoogt niet alleen een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen, maar dient ook de productie van hout.

In het actieplan waren al suggesties gedaan waar de bossen geplant kunnen worden: braakliggende terreinen, grasland en gebieden die minder geschikt zijn voor landbouw en veeteelt, verspreid over Nederland, zoals bij de steden in de Randstad, in het rivierengebied, en in Drenthe, Groningen, Zeeland en Limburg.

Of het planten van bossen langs snelwegen in alle gevallen leidt tot meer biodiversiteit, valt nog te bezien. De meeste positieve effecten verwachten de onderzoekers van CE van nieuwe bossen in de buurt van bestaande natuurgebieden.