Brieven

Nouri

Hartafwijking: de natuur is niet perfect

Als cardioloog in opleiding kan ik de affaire rondom Nouri van twee kanten bekijken: de kant van de leek en de kant van de specialist (Familie Nouri neemt letseladvocaat in de arm, 6/1). Ik ben van mening dat zonder duidelijke uitleg van bepaalde ‘termen’ de huidige berichtgeving vanuit de media tot onnodige paniek onder de leek kan leiden.

Het gaat mij hierbij vooral om Nouri’s genoemde ‘hartafwijking’ die „door de medische staf van de bond als ongevaarlijk werd beoordeeld”. Voor de leek is het belangrijk om te weten dat de natuur niet perfect is. Als je kijkt naar de complexiteit van de ontwikkeling van het hart is het eigenlijk verbazingwekkend hoe weinig aangeboren hartafwijkingen er zijn. De ernst van de ‘afwijkingen’ die wel worden gevonden varieert bovendien van onschuldig tot levensgevaarlijk. Een ‘afwijking’ is dus niet per definitie een ‘ziekte’ maar vaker een onschuldige afwijking van de norm, zonder aantoonbare invloed op de levensverwachting. Of de bij Nouri gevonden afwijking tot de eerste of laatste categorie behoort is ter beoordeling aan een (super)specialist, zeker in het geval van professionele sporters die hun hart dagelijks (zwaar) belasten. Het is te hopen dat de medische staf van de bond samen met een cardioloog tot het genoemde oordeel (ongevaarlijk) is gekomen.


cardioloog i.o. Amsterdam