Opinie

Bijbeltaal

Aan de kerstmaaltijd leest opa nog eens het kerstverhaal uit de Statenbijbel uit het Evangelie van Lucas voor aan de kinderen en kleinkinderen. Als opa vraagt naar de betekenis van het woord Heiland wordt er lang nagedacht. Tot de 13-jarige kleinzoon het antwoord gevonden denkt te hebben: „Dat zal wel zoiets zijn als weiland maar dan met hei.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl