Brieven

Moorlag (1)

PvdA niet alleen hypocriet maar ook asociaal

Foto Rien Zilvold

A.L. de Werker beschuldigt de PvdA van hypocrisie (Brieven, 05/01). Het is veel erger. De Wet sociale werkvoorziening was lang een uitkomst voor mensen die wilden werken, maar door een beperking op de arbeidsmarkt moeilijk terechtkonden. Gemeenten voerden deze wet uit, waardoor mensen met een lichte beperking in bijvoorbeeld musea en archieven belangrijke en prettige banen hadden. Mensen met een zwaardere handicap konden in een sociale werkplaats terecht, die haar naam ook eer aandeed, omdat die zowel werk als sociaal contact bood. Jetta Klijnsma (PvdA) heeft als staatssecretaris de bijl aan de wortel van de sociale werkvoorziening gelegd met een plan waarvan iedereen die ervaring had met de Wet sociale werkvoorziening wist dat het onuitvoerbaar was. Dat de sociale werkplaatsen een uitweg zochten om hun belangrijke werk te kunnen blijven doen, heeft geleid tot de ‘schijnconstructies’, waar de PvdA dus zelf schuldig aan is. Het huidige PvdA-Kamerlid William Moorlag, die nu wordt beschuldigd van het in stand houden van zo’n schijnconstructie, heeft zonder enig eigenbelang mensen sociaal aan het werk geholpen. Dat vond niemand in de PvdA een bezwaar, totdat de partij in de oppositie kwam. Klijnsma is beloond met de riante baan van commissaris van de koning in hetzelfde Drenthe waar Moorlag directeur was. Hij moet nu van zijn eigen partij als Barbertje hangen. Dat is hypocriet én asociaal.