Hoogwater

Afzettingen en extra dijkinspecties bij Rijn

Na de storm van afgelopen week neemt Nederland opnieuw maatregelen tegen het extreem hoge waterpeil dat verwacht wordt. Zo is in Nijmegen de Waalkade vrijgemaakt, omdat deze zal overstromen, en zijn in Woudrichem de stadspoorten gesloten. Ook worden er extra dijkinspecties uitgevoerd.

Het waterpeil in de Rijn staat zo hoog, doordat het de afgelopen dagen flink heeft geregend in Duitsland. Wegens het stijgende waterpeil is bij Keulen de scheepvaart zondag stilgelegd. Al dat water stroomt via Nederland naar de Noordzee. De Rijn bij Lobith bereikt volgens Rijkswaterstaat een stand van 14,50 meter op dinsdag. In deze tijd van het jaar is op die plek een waterpeil van 12 meter boven NAP gebruikelijk.

Rijkswaterstaat opende vrijdag al de stuwen in de Maas en de Nederrijn en de Lek zodat het water vrij naar zee kan stromen. Toch is niet te voorkomen dat de Nijmeegse Waalkade onderloopt. Sinds zondagavond 18.00 uur mag er geen verkeer meer op de kade komen.

In gebieden langs de Rijn zullen de komende dagen de uiterwaarden onder water lopen. Volgens een woordvoerder verricht het Waterschap Rivierenland extra dijkinspecties bij Arnhem, Nijmegen en richting Tiel. „We constateren dat de dijken het prima houden.” (NRC)

    • Maarten Back