Extra dijkinspecties

Maatregelen tegen extreem hoog water in rivieren

Na de storm van afgelopen week neemt Nederland opnieuw maatregelen tegen extreem hoog water. Zo is in Nijmegen de Waalkade vrijgemaakt, omdat deze zal overstromen en zijn in Woudrichem de stadspoorten gesloten en waterdicht gemaakt. Ook worden extra dijkinspecties uitgevoerd.

Het water in de Rijn staat zo hoog doordat het de afgelopen dagen flink heeft geregend in Duitsland. Wegens de stijging is bij Keulen de scheepvaart zondag stilgelegd. Al dat water stroomt via Nederland naar de Noordzee. De Rijn bij Lobith bereikt volgens Rijkswaterstaat woensdagochtend een stand van 14,65 meter boven Nieuw Amsterdams Peil. In deze tijd van het jaar is op die plek 12 meter boven NAP gebruikelijk, maandagochtend was het 14,27 meter. Rijkswaterstaat opende vrijdag al stuwen in Maas, Nederrijn en Lek zodat het water vrij naar zee kan stromen.

Nederlandse waterbeheerders houden ook het Duitse grensgebied voortdurend in de gaten. De dijken zijn daar minder hoog en minder verstevigd dan in Nederland. Als in het Duitse grensgebied een dijk bezwijkt, stroomt het water uit de Rijn alsnog Nederland binnen via de „achterdeur”, zoals waterschap Rivierenland het uitdrukt. Duitsland legt zandzakken tegen zwakke dijkvakken en kan Nederlandse hulp inroepen. Op de Rijn gelden beperkingen voor de scheepvaart, om hevige golfslag tegen de dijken te voorkomen. Langs de Rijn lopen de komende dagen uiterwaarden onder. Veel voetveren over Rijn, Waal en IJssel zijn uit de vaart genomen. (NRC)

    • Ward op den Brouw