Brieven

Brieven 8/1/2018

Moorlag (2)

Een imperfecte wereld

Met gemengde gevoelens kijk ik naar de verhitte discussie rond het PvdA-Kamerlid William Moorlag. De PvdA lijkt zich te verslikken in de overgang van bestuurders- naar actiepartij.

In de ideale wereld zijn we natuurlijk tegen schijnconstructies zoals bij de sociale werkvoorziening te Assen, waar Moorlag directeur was. Maar de wereld is misschien ietsje minder ver dan de sociaal-democratie. En zo moeten sociaal-democraten worstelen met de imperfecte wereld. En genoegen nemen met lelijke oplossingen, malle charges in de marge, en zo maken sociaal-democraten vuile handen. Het lijkt mij in ieder geval erg lelijk de heer Moorlag nu het middelpunt en mikpunt te maken van de intern partijpolitieke worsteling met de kloof tussen droom en daden in de praktijk.

Eurlings

Leer van Profumo

Camiel Eurlings zou er goed aan doen eens te kijken naar de vroegere Britse minister van Defensie John Profumo. Die raakte in opspraak toen bekend werd dat hij een affaire had met Christine Keeler die, naar het bleek, het tegelijkertijd hield met de Russische defensie-attaché in Londen. Toen hij, na aanvankelijk de affaire te hebben ontkend, bekende dat deze er was geweest, trad hij terug uit de politiek, maakte het goed met zijn vrouw en stortte zich op sociaal werk in achterstandsbuurten in Londen. Hij kreeg er uiteindelijk zelfs een koninklijke onderscheiding voor. Hulde! We maken allemaal fouten, maar het gaat erom hoe we daarmee omgaan.

Hologramconcert

Moderne goocheltruc

In het artikel ‘Slikken bij de heropstanding van André Hazes’ (03/01) schreef muziekjournaliste Amanda Kuyper over de populariteit van zogeheten ‘hologramconcerten’ van overleden popartiesten. Hierbij worden overleden zangers levensecht en in 3D weer op een podium getoverd. In het stuk staat: ‘Een laserprojector stuurde het hologram naar een nieuw ‘onzichtbaar’ scherm van het bedrijf Novaline, waarin gebruik gemaakt wordt van nanotechnologie.’ Het is denk ik goed uit te leggen dat zo’n podiumhologram niets met echte hologrammen te maken heeft, maar een moderne goochelaarstruc is die al sinds het einde van de 19de eeuw bekendstaat als ‘Pepper’s ghost’.

De werking is simpel. Boven het podium hangt een gewone 2D-projector die beelden naar beneden projecteert op een grote verborgen spiegel. Voor het podium bevindt zich een onzichtbaar half-transparante folie waarop de beelden worden gereflecteerd. Op (2D) filmpjes is niet te zien dat het niet 3D is, maar wie in de zaal zit zal het niet als driedimensionaal ervaren. Het heeft dus in de kern niets te maken met een hologram, laserprojectie en nanotechnologie. Het zijn enkel loze verkoopkreten van monopolist Novaline om als een kermisexploitant fans naar hun attractie te lokken. De mens wil bedrogen worden.

Interview Lody van de Kamp

Pak vooroordelen aan

Wat een uitstekend interview met rabbijn Lody van de Kamp (03/01). Prima dat hij op scholen en in buurthuizen de dialoog tussen Joden en moslims aanwakkert en ook een preek hield in een Haagse moskee. Op die manier worden de vooroordelen die volop bestaan aangepakt. Ik ben Jodin noch moslima maar hoor die vooroordelen geregeld om mij heen. Het doet mij goed dat iemand uit de gemeenschap zelf deze probeert te verminderen.

Islamisering

‘Heidens’ is beledigend

Het zou prettig zijn als de NRC-redactie en de ingezonden brievenschrijvers zich realiseren dat de woorden ‘heidens’ en ‘heidenen’ beledigend, denigrerend, arrogant en discriminerend zijn voor al diegenen die ooit eens of nu nog geloofden/geloven in andere goden dan die van de nu erkende religies. Ook de termen bijgeloof of mythologie (bij Griekse of Romeinse goden) getuigen van de arrogantie van diegenen die nu in bijvoorbeeld in Christus of Allah geloven. Wie heeft het recht te bepalen wat ‘echt’ geloof of ‘bij’-geloof is? Het heet niet voor niets ‘geloof’.