De zandzakken stonden klaar

Westerstorm Als het water stijgt, krijgt de stad een melding van Rijkswaterstaat. „En dan treden de tijmaatregelen in werking.”

Ondergelopen kades bij De Esch (grote foto) en bij de Willemsbrug, afgelopen woensdag. Gemiddeld stijgt het water één tot drie keer per jaar tot zorgwekkende hoogtes.
Ondergelopen kades bij De Esch (grote foto) en bij de Willemsbrug, afgelopen woensdag. Gemiddeld stijgt het water één tot drie keer per jaar tot zorgwekkende hoogtes. Foto Hederik Munnik

Het was elf jaar niet gebeurd, maar toen woensdag een zware westerstorm het land teisterde, sloot de Maeslantkering haar gigantische armen om het hoge tij te keren. Het water stond bij Hoek van Holland op 2,60 meter boven NAP en de golven gutsten over de kades van het Noordereiland en het Bolwerk. Grote stalen kisten met zandzakken werden klaargezet, auto’s weggesleept en vuilniscontainers leeggehaald. Op tijd. De Rotterdammers en hun spullen bleven droog.

„Als er hoogwater aankomt, krijgen wij automatisch een melding van Rijkswaterstaat,” zegt Brigitte Moratis van de gemeente Rotterdam. „En dan treden de tijmaatregelen in werking.” De laatste keer dat dit gebeurde was in januari 2017. Gemiddeld stijgt het water één tot drie keer per jaar tot zorgwekkende hoogtes. Op zes kilometer kade worden fietsen naar hogere gronden verplaatst en mensen gemaand hun auto’s weg te halen, zegt Moratis. Van de voertuigen die niet op tijd worden weggehaald, proberen handhavers de eigenaars te traceren. Anders worden ze weggesleept. Soms, maar nu niet, worden ook de elektrische autolaadpalen ontkoppeld.

Rotterdam heeft ervaring met hoogwater en het gaat dan ook bijna altijd goed. Behalve in 2014, toen de stad midden in de nacht door springtij werd overvallen. De politie spoedde zich naar de buitendijkse gebieden en liet rondrijdend door haar luidsprekers een waarschuwing klinken: verplaats snel uw auto en barricadeer de deuren. Voor één auto was het toen te laat. „We konden er niet bij met de sleepwagen,” aldus Moratis, „dus die is helemaal verzopen.”

Normaal gesproken is hoogwater in Zuid-Holland niet direct reden om de Maeslantkering te sluiten, maar omdat dit al elf jaar niet bij storm was gedaan, besloot Rijkswaterstaat woensdag de kering te sluiten bij 2,60 in plaats van 3,00 meter boven NAP. De twee armen van de kering – elk zo groot als de Eiffeltoren – dreven naar elkaar toe. Ze liepen vol water en zonken. „Het was dit keer niet noodzakelijk,” zegt Nicole Wegman van Rijkswaterstaat, „Maar we hebben wel voorkomen dat mensen die buitendijks wonen natte voeten hebben gekregen.” Het was de eerste keer dat alle vijf grote stormvloedkeringen van Nederland tegelijkertijd werden gesloten.