Brief

Buurtnamenarcheologie: met ZUID op elk straatnaambordje waren alle makelaars blij

De Amsterdambijlage van 23 december exploreert de buurtnamenarcheologie in Zuid (Plan Zuid, waar ligt dat eigenlijk?, opiniestuk van buurtbewoner Reinout Hogeweg, red.).

Tot 1990 droeg iedere buurt daar de eigen naam. Maar toen de eerste deelraadsverkiezingen naderden besloot de PvdA haar positie te versterken door de Hoofddorppleinbuurt uit West los te knippen en aan Zuid toe te voegen. De VVD haalde evengoed de meeste stemmen en alle makelaars waren blij, omdat ze op de huizen in de Hoofddorppleinbuurt voortaan het etiket ‘Zuid’ konden plakken.

Acht jaar later werden de stadsdelen Zuid en De Pijp samengevoegd tot Oud-Zuid. Alle straatnaamborden werden uit identiteitsoverwegingen omgekat tot Oud-Zuid.

Maar daar bleef het niet bij toen Zuideramstel (zelf weer een fusie van Buitenveldert en Rivierenbuurt) er in 2010 bijkwam. De naam Zuid werd in ere hersteld en het stadsdeel plakte het voorvoegsel ‘Oud’ van de straatnaamborden weg.

Als een van de weinige in Amsterdam geboren deelraadsleden kreeg ik het steeds moeilijker met het politiek inkleuren van de straatnaamborden. Daarom diende ik in 2011 een motie in om de buurten hun eigen naam terug te geven. Die haalde het, zij het dat VVD, D66 en PvdA onze makelaars graag een dienst wilden bewijzen door achter iedere buurtnaam in kapitalen ZUID te vermelden.

Herman Wals, Oud-deelraadslid D66 (Zuid, Oud-Zuid, Zuideramstel, Zuid)

    • ---