‘Lelystad’ wellicht later open

Lelystad Airport De ChristenUnie wil zorgvuldiger omgang met bezwaren tegen opening ‘vakantievliegveld’.

Remco Koers

Coalitiepartij ChristenUnie zorgt voor een kleine Kamermeerderheid voor uitstel van de opening van Lelystad Airport. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins zegt vrijdag dat voor zijn partij „een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker is dan april 2019 als openingsdatum”.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) zei vorige maand in een Kamerdebat dat het kabinet nog altijd „alles op alles” zet om opening per 1 april 2019 mogelijk te maken. Van Nieuwenhuizen liet vrijdag weten kennis te hebben genomen van de uitspraken van de ChristenUnie en dat voor haar “voorop staat dat de besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt.” Het ministerie verwacht dat in februari alle relevante informatie te hebben voor een besluit.

Lees ook: Kabinet blijft bij opening Lelystad Airport in 2019, een verslag van het Kamerdebat van vorige maand.

De opening van de nieuwe luchthaven, die bedoeld is om het drukbezette Schiphol te ontlasten, is al langer onderwerp van discussie. Bewoners uit de regio zijn massaal in verzet gekomen uit vrees voor de gevolgen voor het milieu en voor geluidsoverlast. Ook is er boosheid over fouten in een milieueffectrapportage en slechte communicatie met de regio.

De Tweede Kamer is nog in afwachting van nieuwe berekeningen over die overlast, die in februari worden verwacht. De ChristenUnie ziet niet in hoe die de partij nog kunnen overtuigen. Volgens Bruins is een zorgvuldig proces noodzakelijk, want „door alle fouten is het vertrouwen in de regio tot onder het nulpunt gedaald”.

In een Kamerdebat vorige maand bleek dat zeven oppositiepartijen, samen goed voor 69 zetels, tegen opening van het vakantievliegveld per april 2019 zijn, zoals het kabinet wil. Oppositiepartij Forum voor Democratie (twee zetels) voegde zich daar tijdens de stemmingen na het debat bij. De ChristenUnie is de eerste coalitiepartij die nu openlijk voor uitstel pleit. Met hun vijf zetels is er nu een meerderheid voor uitstel (76 zetels). Coalitiepartijen VVD en D66 spraken in het debat in december ook hun twijfels uit over opening per 2019. D66-coryfee Jan Terlouw riep zijn partij vorige maand in NRC op voor uitstel te stemmen.

Coalitiepartij CDA noemt de uitkomst van de nieuwe berekeningen naar aanleiding van de uitspraken van de ChristenUnie “zeer zwaarwegend.” CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch waarschuwt dat er “geen koehandel moet zijn over een openingsdatum van de luchthaven.” Hij noemt de datum van 1 april 2019 “wel krap”. Ook D66 vraagt zich nog steeds af of opening in 2019 “überhaupt realistisch is”, zegt Kamerlid Jan Paternotte. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra vindt dat de ChristenUnie op een besluit vooruitloopt. “Een broedende kip over tijdspad, aanvliegroutes en aantallen moet je niet storen. Pas als de resultaten van de geactualiseerde milieueffectrapportage er zijn, legt de coalitie gezamenlijk een ei”, aldus Dijkstra.

Lees ook: Jan Terlouw: uitbreiding Lelystad Airport moet niet doorgaan, het interview met de D66-coryfee waarin hij zijn visie geeft op hervorming van het vliegverkeer.

Belangrijke rol voor nieuwe indeling luchtruim

De ChristenUnie vindt net als veel oppositiepartijen dat er eerst goed gekeken moet worden naar een nieuwe indeling van het Nederlandse luchtruim. Zo zouden vliegroutes boven Gelderland en Overijssel mogelijk kunnen worden omzeild. Die herindeling van het luchtruim is voorzien in 2023, maar volgens Kamerlid Bruins kan deze in de komende jaren duidelijk worden. „Dan kunnen berekeningen over de eindsituatie gemaakt worden en wordt écht duidelijk wat de gevolgen voor milieu en geluidshinder zijn.” Pas met die duidelijkheid vindt de ChristenUnie het een goed moment om definitief over de openingsdatum te beslissen.

Bruins sluit een eerdere beperkte opening niet uit, maar „uiteindelijk moet qua geluidshinder en milieunormen ook op lange termijn alles in orde zijn”, wil zijn partij een beperkte opening steunen. Het is nog onduidelijk hoe de andere coalitiepartijen denken over de voorstellen van de ChristenUnie.

    • Pim van den Dool
    • Victor Pak