Kosten natuurgeweld uiterst hoog

Klimaat Volgens herverzekeraar Munich Re kostten rampen in 2017 wereldwijd 275 miljard euro. Het spreekt van een „nieuw normaal”.

Orkaan Harvey veroorzaakte vorig jaar grote overstromingen in en rond Houston, Texas. Foto Scott Olson/AFP

Het was een bijzonder duur jaar voor verzekeraars, blijkt uit het jaarlijkse schaderapport van Munich Re. De Duitse herverzekeraar, bij wie veel grote verzekeringsmaatschappijen hun risico’s afdekken, berekende dat de wereldwijde schade die zijn klanten moeten uitbetalen door natuurrampen is uitgekomen op een recordbedrag van 135 miljard dollar, ongeveer 112 miljard euro.

Het uitzonderlijk hoge schadebedrag komt vooral door de drie orkanen Harvey, Irma en Maria die in de nazomer kort na elkaar het Caraïbisch gebied en de Verenigde Staten troffen. Ook de uitgestrekte bosbranden in Californië van vorige maand en aardbevingen in Mexico dragen bij aan het hoge schadebedrag.

De totale schade door rampen, verzekerd en onverzekerd bij elkaar opgeteld, schat Munich Re op 330 miljard dollar, ongeveer 275 miljard euro. Eind december maakte branchegenoot Swiss Re al voorlopige schattingen bekend waaruit ongeveer hetzelfde beeld onstond.

Lees ook: Catastrofebeleggers tollen nog na van Irma en Harvey

Het door Munich Re berekende bedrag is meer dan twee keer zoveel als het jaargemiddelde in de afgelopen tien jaar, maar het is geen absoluut recordbedrag. In 2011 kwam de schade door natuurgeweld, gecorrigeerd voor inflatie, op 354 miljard dollar. Dat kwam mede door een zware aardbeving en tsunami die in maart van dat jaar steden aan de Japanse oostkust zeer zwaar troffen.

Munich Re telde in 2017 meer dan zevenhonderd natuurrampen, ongeveer honderd meer dan gemiddeld. Alle branden, orkanen en aardbevingen bij elkaar opgeteld kostten naar schatting wereldwijd aan 10.000 mensen het leven. Dat zijn er iets meer dan een jaar eerder maar wel veel minder dan het tienjarig gemiddelde, dat op circa 60.000 doden staat.

Nieuw normaal

„We kunnen spreken van een nieuw normaal”, zei Ernst Rauch, het hoofd van Munich Re’s klimaatonderzoekscentrum tegen persbureau Reuters. Het bedrijf vreest dat de opwarming van de aarde bijdraagt aan de hogere frequentie van heftige weersverschijnselen. „Individuele gebeurtenissen kunnen niet direct herleid worden tot klimaatverandering. Maar onze experts verwachten wel dat extreem weer in de toekomst vaker zal voorkomen”, aldus Torsten Jeworrek, bestuurslid van Munich Re tegen The Financial Times. „Sommige van deze catastrofale gebeurtenissen geven ons een voorproefje van wat ons te wachten staat, zoals een serie van drie extreem verwoestende orkanen op een rij, of bijvoorbeeld de ernstige overstromingen in Zuidoost-Azië door uitzonderlijk hevige moessoenregens.”

Duurdere natuurrampen veroorzaakten de laatste tijd ook problemen bij de herverzekeraars zelf. Vrijwel alle grote bedrijven in de branche, waaronder ook Munich Re, moesten onlangs winstwaarschuwingen afgeven. De sector werd dit najaar al door kredietbeoordelaar Moody’s gewaarschuwd dat risicomodellen mogelijk moeten worden aangepast.

Sint-Maarten werd in 2017 zwaar getroffen door orkaan Irma. Lees verder: ‘Wederopbouw Sint-Maarten? Dat duurt twee jaar’
    • Wouter van Noort