Kampen

Balgstuw gesloten

Foto Ginopress

De stormvloedkering Ramspol bij Kampen is donderdag voor de tweede maal in 48 uur gesloten. Het waterpeil in het Ketelmeer, dat in directe verbinding staat met het IJsselmeer, was gestegen tot een halve meter boven NAP. De stuw gaat in zo’n geval dicht, om te voorkomen dat het water in het achterliggende Zwarte Meer te hoog komt en Noordwest-Overijssel bedreigt. De stuw bestaat uit drie balgen van rubberdoek, die normaal in bakken op de bodem liggen. Bij hoogwater worden ze opgeblazen. Door regenval in Duitsland en België stijgt de komende dagen ook de toch al hoge waterstand in de grote rivieren.

    • Arlen Poort