Brieven

Brieven 5/1/2018

Camiel Eurlings

Genoeg boetedoening

De zaak Eurlings is geschikt zonder strafrechtelijke veroordeling met taakstraf en formele aantekening. Ik heb er alle vertrouwen in dat het Openbaar Ministerie in deze zaak objectief en rechtvaardig heeft gehandeld.

In uw commentaar klinkt frustratie, maar ook voedt u een volksgericht (De man die zijn vrouw sloeg kan geen lid meer zijn van het IOC, 3/1). Als Eurlings besluit om aan te blijven als IOC-lid is dat zijn goed recht, wat we er verder ook moreel van mogen vinden. Ik heb ook ernstige bedenkingen bij de smakeloze belangstelling voor de precieze verwondingen van de ex-vriendin. Als zij ook vond dat iedereen dit behoorde te weten had ze wel een journalist gebeld.

Het gebrek aan respect voor de privacy voor de publieke figuur Eurlings kan ik nog begrijpen, maar de bescherming van de privacy van zijn ex-vriendin heeft wat mij betreft de allerhoogste prioriteit.

Woordhoek

‘Man tot man’

Jammer, dat Ewoud Sanders suggereert dat „gevecht van man tegen man” vrouwen buiten sluit (Va-banque in de spiegel kijken, 3/1).

De oudste, zij het tegenwoordig niet overheersende, betekenis van ‘man’ is: mens.

In ettelijke (oude) uitdrukkingen is juist die oudere betekenis bewaard gebleven: ‘anderhalve man en een paardenkop’, ‘je mannetje staan’, ‘met man en muis vergaan’, ‘je vermannen’, ‘mandekking’, ‘man oh man’ (wat is het hier heet), een menigte van ‘duizend man sterk’, iemand iets ‘op de man af’ vragen.

Baudet

Ik blijf nog even lid

De strekking van het betoog van Hendriks onderschrijf ik (Thierry, extreem-rechts heeft intellectueel niets te bieden, 27/12). Zijn conclusie dat dus Baudet zich schuldig maakt aan rechtse, witte identiteitspolitiek vind ik voorbarig.

Vrijheid van meningsuiting sluit ook vrijheid van meningshoring niet uit.

Baudet neemt kennis van een breed spectrum aan visies. Dit betekent niet hij al die visies overneemt. Het pleit juist in vóór Baudet dat hij open kennis neemt van alle soorten stromingen. Dit helpt ook te bepalen waar zijn partij Forum voor Democratie (FvD) dus niet bij hoort. Het verbaast mij dat Hendriks deze conclusie trekt én: ik wil weten waar Baudet deze witte suprematie ten koste van Nederlanders met andere kleur propageert of onderschrijft.

Zodra dit onomstotelijk is, zeg ik ook mijn lidmaatschap op.

Moorlag

PvdA is hypocriet

Kamerlid Moorlag is de hoofdpersoon geworden op een niet bepaald schitterende bladzijde in de geschiedenis van de PvdA. Die stemde er bij de formatie van Rutte II mee in dat op de projecten voor werkvoorziening ten behoeve van moeilijk te plaatsen mensen op de reguliere arbeidsmarkt bezuinigd werd. Later werd daar door staatssecretaris Klijnsma (PvdA) nog een schepje bovenop gedaan. Ongetwijfeld zullen daarvoor in de papieren werkelijkheid van Den Haag goede redenen zijn geweest. De regio had er weinig begrip voor, ook niet binnen de partij.

Gezocht en gevonden werd een ontsnappingsroute. Een schijnconstructie waar een pseudowerkgever tussen geschoven werd die mensen inhuurde tegen minder goede voorwaarden waardoor meer mensen van de regeling profiteerden. Vakbonden maakten geen bezwaar. Moorlag stuitte bij zijn aantreden als directeur van een organisatie voor werkverschaffing op die in de branche gebruikelijk geworden situatie en liet het zo. Maar nu moet hij op de brandstapel want „de partij” is tegen schijnconstructies. Zelden zoveel hypocrisie gezien.

Correcties/aanvullingen

Martha Graham

In Buik, torso, adem: de lessen van Martha Graham (p. C15, 4/1) staat dat de Martha Graham Company tijdens het Holland Dance Festival optreedt van 7 t/m 13 januari. Het gezelschap treedt op in Nederland op 7, 8, 10 en 13 februari, het Holland Dance Festival is van 25 januari t/m 11 februari.