Borstimplantaat verhoogt kans op zeldzame kanker

Epidemiologie Vrouwen met implantaten in hun borsten krijgen veel vaker een bepaalde kanker. Die is wel erg zeldzaam: twee patiënten per jaar.

Borstimplantaat
Borstimplantaat Foto iStock

Vrouwen met borstimplantaten hebben een hogere kans op een zeldzame kanker van witte bloedcellen. Het risico is ongeveer 400 keer zo groot. Dat is een enorme relatieve kansverhoging. Maar omdat het type kanker (borst-ALCL) erg zeldzaam is zijn er toch heel weinig patiënten. Onder 7.000 vrouwen met een borstimplantaat krijgt er waarschijnlijk één voor haar 75-ste levensjaar borst-ALCL door het implantaat.

Dat borstimplantaten (en vooral de exemplaren met een geribbeld oppervlak) de kans op borst-ALCL verhogen is al een aantal jaren bekend. Maar hoe groot het gevaar precies is, was moeilijk vast te stellen. Onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam leveren nu nauwkeurige risicocijfers.

Borst-ALCL is een kanker van bepaalde witte bloedcellen. De Nederlandse naam is grootcellig anaplastisch T-cel lymfoom. Voor de afkorting ALCL wordt de Engelse naam gebruikt.

In een artikel in JAMA Oncology beschrijven de onderzoekers hoe een gegevens- en weefselbank van Nederlandse pathologen van onschatbare waarde was. In die biobank wordt alle weefsel bewaard dat door een patholoog is gekarakteriseerd. In 25 jaar tijd bleek in heel Nederland het weefsel van 43 vrouwen met borst-ALCL in de biobank te zijn opgenomen. 32 van die 43 vrouwen droegen een borstimplantaat, bleek nu. De onderzoekers schatten dat ongeveer 1 op de 30 vrouwen tussen de 20 en 70 jaar borstimplantaten hebben.

Dit onderzoek betekent, schrijven de auteurs in hun slotalinea’s, dat vrouwen die om cosmetische redenen een borstimplantaat willen vooraf goed op de hoogte moeten worden gebracht van het risico. En informatie moeten krijgen over de eerste verschijnselen (vochtophoping, knobbeltje, pijn). Wie er vroeg bij is geneest bijna altijd van borst-ALCL.

Vrouwen die na een borstamputatie wegens borstkanker (of ter voorkoming daarvan) een borstreconstructie willen, zouden moeten worden gestimuleerd om voor een nieuwe borst van eigen vet- en huidweefsel te kiezen, schrijven de onderzoekers. Verzekeraars zouden die duurdere ingreep zonder morren moeten betalen. De onderzoekers vinden ook dat er onafhankelijke internationale databanken moeten komen met de gegevens van dragers van medische implantaten, om ook zeldzame ziekten, die bij individuele keuzen en grootschalig gebruik belangrijk zijn, snel te kunnen opsporen