Trump dreigt hulp te staken

Financiële steun voor Palestijnen

Nadat president Trump de Palestijnen had verbijsterd met zijn erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, dreigt hij hun nu ook hulpgeld te ontnemen.

Palestijnse kinderen in een vluchtelingenkamp in Oost-Jeruzalem. Foto Ammar Awad/Reuters

Met een dreigement om de Palestijnen honderden miljoenen dollars per jaar te ontnemen, heeft president Trump dinsdagavond opnieuw het Israëlisch-Palestijnse conflict op scherp gezet. Op Twitter schreef hij dat de Palestijnen in ruil voor het ontwikkelingsgeld „geen waardering of respect” laten zien. „Ze willen niet eens onderhandelen over een vredesverdrag met Israël dat er allang had moeten zijn.”

Volgens Trump heeft hij, met zijn erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, „het moeilijkste deel van de onderhandelingen van tafel” genomen. Voor de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat zien, was deze zet onacceptabel. Maar volgens Trump zou Israël meer hebben moeten inleveren in ruil voor de erkenning – als de Palestijnen maar bereid waren om over vrede te praten.

Mocht Trump de daad bij het woord voegen, dan zou dat een rampzalige ontwikkeling zijn voor de Palestijnse Autoriteit (PA). Duizenden salarissen zouden niet meer betaald kunnen worden. Ook zou de veiligheidssamenwerking tussen de PA en Israël in het gedrang komen. Eerder al zinspeelde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley op het intrekken van het Amerikaanse budget voor UNRWA, de VN-instantie die zorgt voor Palestijnse vluchtelingen.

De VS gaven vorig jaar zo’n 237 miljoen euro aan de Palestijnen, een bedrag dat al enige jaren daalt. De gedachte achter het hulpgeld is dat economische voorspoed hen zou weerhouden van het plegen van aanslagen, en dat ze instituties kunnen opbouwen voor een eventuele Palestijnse staat. Onder Trump lijkt het evenwel onzeker of de Palestijnen überhaupt nog aanspraak kunnen maken op een eigen staat.

Maandag stemde het Israëlische parlement, de Knesset, in met een wet die een meerderheid van tweederde vereist om (delen van) Jeruzalem af te staan aan een „buitenlandse mogendheid” in een eventuele toekomstige vredesovereenkomst.

    • Derk Walters