Transplantatie

Meer mensen doneren een nier

Het inzetten van speciale nierteams, die voorlichting geven aan familie en vrienden van nierpatiënten over doneren van een nier, blijkt succesvol. Het aanbod van donornieren is vier tot vijf keer toegenomen sinds de oprichting een jaar geleden. Begin vorig jaar gingen acht van deze voorlichtingsteams, bestaand uit een psycholoog en een transplantatiecoördinator, aan de slag. Zij leggen uit hoe ingrijpend en belastend het is voor een nierpatiënt om te dialyseren. Vervolgens worden de alternatieven besproken, waaronder donatie door een levende donor. In 2016 kregen meer dan vijfhonderd patiënten in Nederland een nier van een levende donor. (ANP)