Politie betaalt jaarlijks miljoenen aan UWV-sancties

De sancties worden opgelegd door het UWV als de uitkeringsinstantie vindt dat er niet juist wordt omgegaan met de reïntegratie van politiemensen.

Foto Remko de Waal/ANP

De Nationale Politie moet van uitkeringsinstantie UWV jaarlijks miljoenen euro’s aan zogeheten loonsancties betalen voor het niet juist omgaan met zieke werknemers. In de afgelopen jaren verdubbelde het aantal loonsancties ruim. Dat meldt EenVandaag donderdag.

De politie bevestigt tegenover NRC de toename van het aantal loonsancties. Zo’n boete, feitelijk doorbetaling van het salaris, kan door het UWV worden opgelegd wanneer een werkgever volgens de uitkeringsinstantie niet voldoet aan de regels voor reïntegratie.

Lees ook: Wie wil er nog bij de politie?

In 2013 werden er 63 loonsancties opgelegd aan de politie, in 2016 165. In 2017 ging het, tot oktober, om 130 boetes. Iedere sanctie staat voor één werknemer. De loonsancties kosten de politie jaarlijks 2 tot 4 miljoen euro, staat in een verklaring. Dit is volgens de politie 0,05 tot 0,1 procent van de totale loonkosten.

In de meeste gevallen kwam het UWV in actie omdat reïntegratiedossiers niet op orde waren. Het UWV legde in 2015 in totaal 3.618 loonsancties op, in 2016 3.575.

Politiebond: ‘Politie is nalatig’

“Deze miljoenenboete is het directe gevolg van de nalatigheid van de politie”, laat Gerrit van de Kamp van politiebond ACP in een reactie weten. De omgang met zieke politiemensen vindt hij “onverteerbaar”. Hij wijst erop dat deze problematiek “al vele jaren” speelt. “Hoe leg je het de collega’s uit dat zij niet kunnen rekenen op voldoende steun bij hun reïntegratie om terug te keren op de werkvloer?”, vraagt Van de Kamp zich af. “Daarnaast is het de belastingbetaler die deze onnodige miljoenenboete op moet hoesten.”

De Nationale Politie stelt dat goed werkgeverschap “de volle aandacht” heeft. “Het terugbrengen van verzuim en het goed helpen reïntegreren van collega’s is daarbij speerpunt. Dat lukt helaas niet altijd.” Volgens de politie is er afgelopen jaar wel “een flinke inhaalslag gemaakt”. Leonard Kok, vanuit de korpsleiding verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, zegt: “Was in 2014 nog maar 45 procent van alle verzuimdossiers op orde, nu ligt dat boven de 80 procent.”

Hoog ziekteverzuim

Het nieuws over de loonsancties komt niet uit de lucht vallen. Al jaren kampt de Nationale Politie met een hoog ziekteverzuim. In 2015 zat gemiddeld 7 procent van de agenten ziek thuis. In 2014 was het ziekteverzuim 6,1 procent. Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland ligt rond de 4 procent.

De hoge uitval binnen de politie kan voor een groot deel worden verklaard door de grote reorganisatie van de Nederlandse politie. Dat zei Wim Kuijken afgelopen november tegen deze krant. Hij was voorzitter van de commissie die de vorming van de Nationale Politie onderzocht. In januari 2013 gingen alle afzonderlijke politiekorpsen op in één landelijk korps, met één centrale organisatie. Kuijken:

“Het was te veel in te korte tijd. Er is fors onderschat wat er moest gebeuren. Er moest bezuinigd worden, een nieuwe CAO komen, functies werden anders georganiseerd en zesentwintig aparte systemen moesten worden geïntegreerd. Dit zorgde voor grote onrust en spanningen bij agenten, het ziekteverzuim is hoger.”

Lees ook dit interview met een getraumatiseerde agent: ‘Je gaat niet de zwakke broeder uithangen’

Meeste loonsancties in sector zorg en welzijn

Uit navraag bij het UWV blijkt dat loonsancties het vaakst worden opgelegd in de sector zorg en welzijn. Daar kreeg tussen 2012 en 2015 43 procent van de organisaties te maken met sancties. In de sector overheid en bestuur ging het in dezelfde periode om 33 procent van de werkgevers.

In de sectoren industrie, handel en bouw werden organisaties relatief weinig met loonsancties geconfronteerd; hier ging het om respectievelijk 3, 4 en 7 procent van de werkgevers.

    • Maarten Dallinga