Meeste werknemers zien nettoloon dit jaar iets stijgen

Volgens salarisstrookverwerker ADP gaan alleen de laagste inkomensgroep en gepensioneerden er iets op achteruit in 2018.

Foto Koen van der Weel/ANP

Bijna iedere werknemer gaat er in 2018 iets in nettoloon op vooruit. Alleen de laagste inkomensgroepen in Nederland leveren dit jaar maandelijks gemiddeld een beetje in. Dat blijkt uit het algemeen salarisbeeld dat salarisstrookverwerker ADP schetst voor 2018. ADP verzorgt maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Iemand met een bruto maandloon van 1.500 euro ontvangt volgens het ADP netto 4 euro minder. Werknemers met een minimumloon (1.578 euro per maand) of modaal salaris (2.894 euro) ontvangen straks netto 7 euro meer. Die groep hoeft minder belasting te betalen. Wie anderhalf keer modaal verdient, ziet nog eens 1 euro extra op de loonstrook. Mensen die twee keer modaal verdienen, gaan er 16 euro per maand op vooruit.

Gepensioneerden zullen iets moeten inleveren komend jaar. Zo krijgen Nederlanders met een aanvullend pensioen tot 2.750 euro netto bijna 7 euro minder per maand. Dit is vooral te verklaren door de hogere bijdrage voor de zorgverzekeringswet. De AOW-uitkering gaat wel weer een paar euro omhoog.

Demissionair kabinet

“Het is niet het meest enerverende jaar”, zegt algemeen directeur Martijn Brand van ADP Nederland tegenover ANP. Dit komt doordat Nederland in 2017 lang een demissionair kabinet had, waardoor er geen grote beleidswijzigingen zijn doorgevoerd.

De plannen van het nieuwe kabinet zijn nog niet zichtbaar op het loonstrookje in 2018. Naar verwachting zal het salarisstrookje in 2019 er voor meer mensen anders uitzien. Een van de grotere verschuivingen is het teruggaan van vier naar twee belastingschijven. Hoe dat precies uitpakt, is nog niet helemaal duidelijk. Ook gaat dan voor veel producten de btw omhoog.