Trump dreigt Palestijns hulpgeld in te trekken

Israëlisch-Palestijns conflict

De VS gaven de Palestijnen vorig jaar 237 miljoen euro. Trump dreigt daarmee te stoppen, wat het conflict met Israël verscherpt.

AP/Evan Vucci

Met een dreigement om de Palestijnen honderden miljoenen dollars per jaar te ontnemen, heeft president Trump dinsdagavond opnieuw het Israëlisch-Palestijnse conflict op scherp gezet. Op Twitter schreef hij dat de Palestijnen in ruil voor het ontwikkelingsgeld „geen waardering of respect” laten zien. „Ze willen niet eens onderhandelen over een vredesverdrag met Israël dat er allang had moeten zijn.”

Volgens Trump heeft hij, met zijn erkenning van Jeruzalem als de hoofdstad van Israël, „het moeilijkste deel van de onderhandelingen van tafel” genomen. Voor de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem als hoofdstad van hun toekomstige staat zien, was deze zet onacceptabel. Maar volgens Trump zou Israël meer hebben moeten inleveren in ruil voor de erkenning – als de Palestijnen maar bereid waren om over vrede te praten.

Mocht Trump de daad bij het woord voegen, dan zou dat een rampzalige ontwikkeling zijn voor de Palestijnse Autoriteit (PA). Duizenden salarissen zouden niet meer betaald kunnen worden. Ook zou de veiligheidssamenwerking tussen de PA en Israël in het gedrang komen. Eerder al zinspeelde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley op het intrekken van het Amerikaanse budget voor UNRWA, de VN-instantie die zich bekommert om Palestijnse vluchtelingen.

De VS gaven vorig jaar zo’n 237 miljoen euro aan de Palestijnen, een bedrag dat al enige jaren daalt. De gedachte achter het hulpgeld is dat economische voorspoed hen zou weerhouden van het plegen van aanslagen, en dat ze instituties kunnen opbouwen voor het geval de vredesonderhandelingen zouden resulteren in een Palestijnse staat. Onder Trump lijkt het evenwel onzeker of de Palestijnen überhaupt nog aanspraak kunnen maken op een eigen staat.

REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Concessies tegengaan

Aangemoedigd door Trump heeft Israël, jaarlijks netto-ontvanger van 3,2 miljard euro aan Amerikaanse militaire steun, diverse stappen gezet om een toekomstige Palestijnse staat onmogelijk te maken.

Maandagavond stemde het Israëlische parlement, de Knesset, in met een wet die een meerderheid van tweederde van de stemmen vereist om (delen van) Jeruzalem af te staan aan een „buitenlandse mogendheid” in een eventuele toekomstige vredesovereenkomst. Deze wet is expliciet bedoeld, zei indienster Shuli Moalem-Refaeli van de ultranationalistische partij Het Joodse Huis, om eventuele concessies aan de Palestijnen te verhinderen.

De vredesonderhandelingen liggen al bijna vier jaar stil. Mochten ze weer op gang komen, dan staat met deze wet bij voorbaat al zo goed als vast dat Israël geen snipper van Jeruzalem aan de Palestijnen zal laten.

De Israëlische tactiek is om de Palestijnen voor voldongen feiten te stellen. Dit gebeurt vaker, maar het interessante is dat Israël er tegenwoordig rond voor uitkomt. Zo zei Netanyahu in de voorbije maanden herhaaldelijk dat de Israëliërs niet van plan zijn om ooit nog een nederzetting te ontmantelen. De 600.000 Joodse kolonisten gaan dus niet meer weg. Netanyahu’s Likud-partij stemde op zondag voor een plan om de gehele Westelijke Jordaanoever te annexeren. En juristen broeden op mogelijkheden om de Israëlische wet ook in de nederzettingen te laten gelden.

Zelfs de grootste optimist moet het erkennen: de tweestatenoplossing in het Israëlisch-Palestijnse conflict raakt almaar verder uit beeld.

Lees ook: Israël gunt Palestijnen geen snipper van Jeruzalem
    • Derk Walters