Brieven

Eurlings (1)

Als je excuses maakt, doe het dan goed

Foto Chris Keulen

De excuses van Eurlings zijn mosterd na de maaltijd, maar als je excuses maakt, doe het dan ook goed! Nu valt hij volledig door de mand met zijn onvolledige en daardoor onwaarachtige verhaal (‘Ik moet va-banque in de spiegel kijken’, 30/12).

Laat ik als strafrechtadvocaat wat zaken toelichten, want of Eurlings is niet goed voorgelicht door zijn juristen, of hij heeft het verkeerd begrepen waardoor een verkeerd beeld ontstaat. Hij zegt spijt te hebben van het handgemeen. Het hebben van een handgemeen wordt door strafrechtgeleerden gekwalificeerd als mishandeling, afhankelijk van het letsel als zware of eenvoudige mishandeling.

Een minnelijke schikking met het Openbaar Ministerie wordt bereikt op een zitting waarbij een voorstel wordt gedaan ter voorkoming van nadere strafvervolging. Dit voorstel behelst in het algemeen het verrichten van een werkstraf en/of het betalen van een schadevergoeding aan het slachtoffer. Eurlings stelt een afspraak te hebben gemaakt met de officier van justitie om enkele dagen maatschappelijk werk te verrichten en zegt daarbij dat dit geen taakstraf is.

Maar het verrichten van maatschappelijk werk is gewoon een taakstraf ter voorkoming van strafvervolging, opgelegd tijdens een OM-zitting zoals ik die zojuist schetste!

En een taakstraf opgelegd tijdens een OM-zitting levert gewoon een aantekening op in de justitiële documentatie, in de volksmond een strafblad geheten! Hoe Eurlings alsnog een Verklaring Omtrent Gedrag heeft gekregen, was een interessante vraag geweest. Mijn cliënten lukt dat vaak niet of zeer moeizaam.

Goed excuses maken betekent in mijn ogen volledig, eerlijk en waarachtig spijt betuigen. Het verhaal van Eurlings is slechts gericht op behoud van zijn plekje bij het IOC en heeft niets te maken met het doen van boete.


strafrechtadvocaat