CBS

Bevolkingsgroei 2017 vooral door studie- en arbeidsmigratie

Vorig jaar is de Nederlandse bevolking met circa honderdduizend mensen gegroeid tot 17,2 miljoen inwoners. Dat meldde het CBS dinsdag. De stijging werd vooral veroorzaakt door buitenlandse arbeids- en studiemigratie, er waren minder asielmigranten dan in 2016. Er waren 233.000 immigranten en 151.000 emigranten. De meeste immigranten kwamen uit Europese landen, Brazilië en India naar Nederland. Viervijfde van de immigranten bestond uit mensen die kwamen om hier te werken of studeren. Het aandeel immigranten uit landen als Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Irak en Iran is sterk afgenomen. (NRC)

    • Eppo König