Meer Nederlanders

Bevolking groeide in 2017 met ongeveer 100.000 inwoners

Het afgelopen jaar is de bevolking van Nederland met ongeveer honderdduizend inwoners toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door buitenlandse arbeids- en studiemigratie. Net als vorig jaar vestigden zich meer mensen in Nederland dan er vertrokken: er waren 233.000 immigranten en 151.000 emigranten. De meeste migranten kwamen uit Europese landen, Brazilië en India. In vergelijking met 2016 is het aandeel asielmigratie (uit landen als Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Irak en Iran) sterk afgenomen. Natuurlijke aanwas droeg ook bij aan de bevolkingsgroei. Volgens het CBS werden er in 2017 19.000 meer kinderen geboren dan er mensen stierven. Nederland heeft nu 17,2 miljoen geregistreerde inwoners. (NRC)

    • Lisa Dupuy