Islamisering

Door u is Kerstmis ontwijd

foto AP

Eindelijk een ruime tijd mij vergund om de zoals ik dat noem ‘kersteditie’ - de krant van 23 en 24 december – te lezen. Maar daarin trof ik maar weinig aan wat met Kerst – geboorte van Jezus Christus, weet u nog? – van doen had. Ik heb de indruk dat uw redactie een offensief heeft ingezet om de lezers steeds meer te laten wennen aan een zorgvuldig opgebouwde sluipende islamisering door islamitisch geïnspireerde artikelen over islamitische personen en dito denkwijzen. Dieptepunt is het artikel over het kerstverhaal door islamitische ogen, dat behalve fundamentalistisch van opzet en door een niet-theologisch geschoolde geschreven is, vooral een poging is om het kerstverhaal als Joodse vertelling te verkrachten door haar van haar Joodse wortels en christelijke ontwikkeling te ontdoen. Het ware beter geweest helemaal te zwijgen over Kerstmis dan op dergelijke wijze de collectieve herinnering aan en beleving van Kerstmis te ontwijden.

Nijmegen

    • ---