In 2017 honderdduizend inwoners erbij in Nederland

De bevolkingstoename komt vooral door immigratie uit Europese landen, Brazilië en India.

Winkelend publiek . Beeld ter illustratie.
Winkelend publiek . Beeld ter illustratie. Foto Robin Utrecht/ANP

Het afgelopen jaar is de bevolking van Nederland met ongeveer honderdduizend inwoners toegenomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) dinsdag. De stijging werd voornamelijk veroorzaakt door buitenlandse arbeids- en studiemigratie, er waren minder asielmigranten dan in 2016.

Net als vorig jaar vestigden zich meer mensen in Nederland dan er vertrokken: er waren 233.000 immigranten en 151.000 emigranten. De meeste migranten kwamen dit jaar uit Europese landen, Brazilië en India naar Nederland. Viervijfde van de migratiestroom bestond uit mensen die naar Nederland kwamen om te werken of studeren. Het aandeel migranten uit landen als Syrië, Ethiopië, Afghanistan, Irak en Iran is sterk afgenomen.

Krimp in gemeenten ‘aan de randen’

Nederland heeft nu in totaal 17,2 miljoen geregistreerde inwoners. Natuurlijke aanwas droeg ook bij aan de bevolkingsgroei van het afgelopen jaar. Volgens het CBS werden er in 2017 19.000 meer kinderen geboren dan er mensen stierven. Dat aantal ligt lager dan in 2016, toen was het verschil 24.000.

In bijna een kwart van de gemeenten is echter sprake van bevolkingskrimp. Het gaat om 91 van de 388 gemeenten, vooral aan de “randen van de Nederland”, de noordelijke provincies, Limburg, Zeeland en de Achterhoek. Daar zijn in 2017 meer inwoners overleden dan geboren. Dat komt door vergrijzing, schrijft het CBS. Veel jongeren trekken naar de Randstad of andere steden. De daling vond vooral plaats in kleinere gemeenten. Amsterdam groeide met ruim 11.500 nieuwe inwoners het hardst.

    • Lisa Dupuy