‘Huisdieren in VS eten evenveel vlees als alle Fransen’

Dat zei eco-activiste Babette Porcelijn in een interview in NRC op 19 december.

Foto iStock

De aanleiding

In een interview in NRC op 19 december 2017 gaf eco-activiste Babette Porcelijn voorbeelden van milieuschade die mensen nietsvermoedend veroorzaken. Zij schreef daarover in haar boek De verborgen impact; alles voor een eco-positief leven. De grootste impact op het milieu heeft volgens haar het kopen van spullen door grondstofgebruik. Op nummer 2 van schade-veroorzakers staat volgens haar het eten van vlees. De productie van vlees veroorzaakt uitstoot van broeikasgassen in de vorm van onder andere methaan van herkauwers en het brandstofgebruik van landbouwapparaten. Bossen worden gekapt voor de productie van veevoer en er is extra land en water nodig voor vee. Plantaardige productie van voedseleiwitten is efficiënter. Porcelijn zei dat Amerikaanse huisdieren evenveel vlees eten als alle Fransen bij elkaar.

Waar is het op gebaseerd?

Porcelijn baseert zich op een stuk op de site Foodlog van augustus 2017. Daarin staat dat Amerikaanse honden en katten net zoveel vlees eten als heel Frankrijk. Die vergelijking is ontleend aan een stuk in Science Daily. Daarin staat een berekening van Gregory Okin, geograaf aan de University of California Los Angeles, waaruit blijkt dat katten en honden jaarlijks 19 procent van het totale aantal in Amerika geconsumeerde calorieën eten. Dat is gelijk aan de vleesconsumptie van het aantal inwoners van Frankrijk (65 miljoen), berekent Science Daily. In een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Plos One van augustus 2017 heeft Okin zijn berekeningen uitgewerkt.

En klopt het?

Porcelijn vergelijkt de vleesconsumptie van Amerikaanse huisdieren met die van Fransen. Maar ze baseert zich op Okins vergelijking van de totale voedselinname van Amerikanen. Dan gaat het niet alleen over vlees maar ook over andere soorten voedsel, die niet wordt gegeten door „huisdieren” maar door alleen honden en katten.

De schattingen van Porcelijn zijn aan de veilige kant. De totale inname door alle huisdieren kan alleen maar hoger zijn dan die van alleen honden en katten. Okin berekende ook het percentage van de Amerikaanse vleesproductie dat honden en katten verzwelgen en dat is tussen de 27 en 39 procent, veel hoger dan die 19 procent van de totale voedselinname dus. Die brede variatie van cijfers komt doordat niet alle bestanddelen in dierenvoer uit vlees bestaan. Voor zijn schatting telde Okin de eerste vijf op de verpakking vermelde bestanddelen mee.

Met een gemiddelde van 33 procent van de totale vleesconsumptie voor Amerikaanse honden en katten kom je al gauw veel hoger uit dan de bevolking van Frankrijk. Bovendien, voegt Porcelijn daar zelf aan toe, „eten Fransen minder vlees dan Amerikanen”. In 2009 aten de Fransen per persoon ongeveer driekwart van het aantal kilo’s dat de Amerikanen aten. Dieren eten vaak slachtafval maar Okin signaleert dat er steeds meer luxevoer wordt gegeven dat normaal ook door mensen kan worden geconsumeerd.

Conclusie

Porcelijn bedoelde met haar uitspraak te zeggen dat huisdieren het milieu belasten. De stelling dat Amerikaanse huisdieren evenveel vlees eten als alle Fransen bij elkaar is een grove onderschatting. De studie waar de uitspraak op is gebaseerd, behandelt het vleesverbruik van alleen Amerikaanse katten en honden. Maar alle extra berekeningen wijzen erop dat Amerikaanse huisdieren veel meer vlees eten dan alle Fransen bij elkaar. Van dat vleesverbruik van Amerikaanse huisdieren valt op grond van de cijfers niets af te trekken, er kan wel meer bij worden opgeteld, dus de uitspraak wordt beoordeeld als grotendeels waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt
    • Maarten Huygen