Iemand om op te letten in 2018: Sjef Drummen

De wereld in 2018 Het directielid van het Niekée-college kwam met een nieuw onderwijsconcept - zonder klas, rooster, vakken of les. Zijn leerlingen doen voor het eerst examen.

In mei van dit jaar wordt de onderwijsvernieuwing van Sjef Drummen getoetst. Dan doet het eerste twintigtal leerlingen eindexamen dat het mede door hem bedachte onderwijsconcept ‘Agora’ heeft gevolgd, een individueel leerprogramma zonder klas, rooster, vakken of les. Op het Niekée-vmbo in Roermond, waar Drummen in de directie zit, volgen sinds 2014 180 van de 580 leerlingen een eigen leerroute in voortgezet onderwijs met diplomagarantie op het niveau van het advies van de basisschool. Er zijn ook vwo’ers en havo-leerlingen bij.

De eerste lichting vmbo’ers bereikt dit jaar het examenjaar en mogelijk doen ook snelle leerlingen van havo en vwo dat. Voor het examen worden zij bijgespijkerd in het lesmateriaal dat ze in hun leerroute hadden gemist.

Drummen hoopt dat het eindexamen ooit verdwijnt. Hoewel er nog geen klinkende resultaten zijn, hebben bewindslieden, onderwijsbestuurders en onderzoekers de school al bezocht. Komend schooljaar beginnen ook drie andere scholen met klassen in het Agoraconcept.

Het ideaal dat het kind de eigen leerroute bepaalt, is vaker geprobeerd en geheel of deels mislukt, in bijvoorbeeld de Iederwijsscholen of de iPad-scholen van Maurice de Hond.

Het Niekée wordt geholpen door wetenschappers en doorstond de eerste klap. Na een half jaar met lastige pubers die niet wilden leren en vaak zaten te gamen, hergroepeerde de school zich. Er kwam meer organisatie en een soort rooster. Vrijheid mocht niet ontaarden in vrijblijvendheid. Drummen: „Als je geen les geeft, wil het niet zeggen dat je niet sturend bent. Je bent heel erg sturend als je kinderen leert wat voor hen belangrijk is. Maar als het individu denkt zelf het stuur in handen te hebben, werkt dat motiverend.”