Groningen

KNMI registreert meer gasbevingen dan vorig jaar

Het aantal aardbevingen veroorzaakt door gaswinning in Groningen is het afgelopen jaar licht toegenomen. Achttien gasbevingen hadden een kracht van 1,5 of hoger op de schaal van Richter, schrijft het KNMI, in 2016 waren dat er nog dertien. De zwaarste beving, op 27 mei vorig jaar in Slochteren, had een kracht van 2,6. Tegelijkertijd verschoof het zwaartepunt van de bevingen een paar kilometer richting het zuidoosten na ar het Schildmeer in de gemeente Slochteren. In 2013 en 2014 lag het zwaartepunt nog bij Loppersum. In 2015 werd daar op last van de rechter de gaswinning stilgelegd. (NRC)

    • ---