Strengere regels? Kamer hecht aan vuurwerktraditie

Vuurwerk

Burgemeesters willen strengere regels, maar landelijk pleiten de politieke partijen voor geleidelijke aanpassing.

Met bijna een kwart van het legale vuurwerk in Nederland is iets mis. Het kan omvallen, weigeren of te vroeg ontploffen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De uitslag komt overeen met eerdere jaren. Van het vuurwerk dat de inspectie onderzoekt, voldoet elk jaar 20 tot 25 procent niet. Dat vuurwerk mag niet worden verkocht.

Het nieuws komt midden in de discussie die jaarlijks rond deze tijd van het jaar oplaait over de veiligheid van vuurwerk. De roep om strengere regelgeving klinkt steeds luider. Afgelopen zaterdag riep Liesbeth Spies (CDA), voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, in EenVandaag op tot een verbod op knalvuurwerk. Burgemeesters zouden zo’n verbod „zeer toejuichen”.

Spies sluit zich aan bij een deze maand verschenen rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Daarin wordt gepleit voor een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Het rapport kwam tot stand op verzoek van de vier grote steden. Maar de politieke partijen hebben op landelijk niveau weinig zin om de aanbevelingen over te nemen.

De VVD vindt dat „gemeenten al middelen ter beschikking hebben om vuurwerkoverlast aan te pakken”, zegt een woordvoerder. De partij kan zich niet vinden in het rapport van de OVV. Het afsteken van vuurwerk is „een belangrijke traditie, waarbij een grote groep geniet van legaal vuurwerk. Een kleine groep met illegaal vuurwerk verpest dat nu voor de rest.”

VVD’er Jozias van Aartsen, waarnemend burgemeester van Amsterdam, wil volgend jaar meer vuurwerkvrije zones in de stad instellen, zo zei hij woensdag in De Telegraaf. Van Aartsen vindt dat de overheid de neiging van burgers „die helemaal los willen gaan”, moet terugdringen.

Ook CDA-Kamerlid Chris van Dam hekelt dat gedrag van burgers. Illegaal vuurwerk zorgt voor een „enorm handhavingsprobleem” volgens Van Dam. Hij pleit voor de „weg van geleidelijkheid” in de vuurwerkdiscussie. „Een traditie moet je niet veranderen uit stoere praat, maar vanuit draagvlak.”

Dat draagvlak is er in ieder geval onder burgemeesters, volgens de woorden van zijn partijgenoot Spies. Maar de enige coalitiepartij die zich tot nu toe aansluit bij de oproep van de voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters is de ChristenUnie. Die partij roept het kabinet op de aanbevelingen van de OVV op te volgen. Coalitiepartner D66 wacht met het innemen van een standpunt tot de reactie van het kabinet. Deze wordt in het voorjaar verwacht.

    • Victor Pak