Subsidie Utrechts vrouwencorps opgeschort na beelden ontgroening

Astmamedicijnen zouden zijn afgepakt en een aspirant-lid van UVSV/NVVSU zou zijn bespuugd. De aflevering van Rambam wordt in januari uitgezonden.

De Drift in de Utrechtse binnenstad, rechts gebouwen van de Universiteit Utrecht.
De Drift in de Utrechtse binnenstad, rechts gebouwen van de Universiteit Utrecht. Foto: Bert Spiertz/Hollandse Hoogte

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht schorten hun bijdragen op aan de Utrechtse vrouwenstudentenvereniging UVSV/NVVSU na beelden die het BNNVARA-programma Rambam maakte tijdens de ontgroening. Ook worden de bestuursbeurzen ingetrokken en is de vereniging voorlopig niet welkom op academische plechtigheden.

Rambam stuurde vijf studenten naar verschillende ontgroeningsperiodes. “Vooral bij het Utrechtse vrouwencorps UVSV en het Rotterdamse corps RSC/RVSV bleken de gedragsregels niet te worden nageleefd”, schrijft BNNVARA in een persbericht.

‘Geschrokken’

De aflevering wordt op 11 januari uitgezonden, maar de rector van de Universiteit Utrecht en de Adviescommissie Introductietijd Utrecht (AIU) konden de beelden al eerder bekijken. “Daarin is onder andere te zien hoe iemand wordt gevoerd met een lepel. Ook stelt een aspirant-lid dat astmamedicijnen zijn afgepakt en geeft een meisje aan dat zij bespuugd is”, aldus de verklaring van de universiteit.

De voorzitter van de Adviescommssie geeft de UVSV/NVVSU de gelegenheid nader onderzoek te doen. De universiteit en hogeschool nemen dit advies over. De UVSV heeft volgens de verklaring aangegeven “geschrokken” te zijn van de beelden en een onderzoek in te stellen.

Tegenzin

Bij UVSV/NVVSU heeft Rambam volgens de vereniging negen dagen meegelopen. Het zou gaan om vijf incidenten, “waarvan een met beelden wordt geïllustreerd, en de andere vier worden verteld (zonder beelden ervan)”. De vereniging benadrukt dat zij “veel geschrokken reacties” heeft ontvangen over “de brutale wijze waarop het programma Rambam de privacy van de vereniging en haar leden heeft geschonden”.

Op de beelden zijn gesprekken te horen van aspirant-leden over de afgepakte astmamedicijnen en de bespuging. “Maar de camera kan daar niet van getuigen”, zegt directeur communicatie Monique Mourits van de Universiteit Utrecht. Wél is te zien dat een vrouw “tegen haar zin in” een hap moet nemen. Wat op die lepel ligt, weet Mourits niet.

Gedragscode

De opschorting geldt “tot het verenigingsbestuur kan aantonen dat wat wij op de beelden horen vertellen niet bekrachtigd wordt door hun onderzoek”, zegt Mourits. De UVSV/NVVSU (Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging/Nieuwe Vereniging van Vrouwelijke Studenten) zegt in een verklaring: “Wij hebben begrip voor deze beslissing en hechten ook veel waarde aan het naleven van de gedragscode. Vanuit ons is er het volste vertrouwen dat de banden met de Universiteit en Hogeschool weer zullen herstellen.”

In Utrecht geldt sinds 2003 een gedragscode voor de introductietijd van de gezelligheidsverenigingen. Elk jaar bekrachtigen de nieuwe besturen van de vereniging deze code. “Ze geven hiermee aan hun verantwoordelijkheid te begrijpen en te willen nemen voor een veilige kennismakingstijd, waarbij de gezondheid, persoonlijke integriteit en hygiëne van aspirant-leden te allen tijde gewaarborgd is”, zegt rector Bert van der Zwaan van de Universiteit Utrecht.

Vorig jaar kwamen studentencorpora onder vuur te liggen door een reeks incidenten tijdens ontgroeningen. Lees: Ontgroening: ‘Je moet er gewoon even doorheen’

De draaiboeken voor de introductieperiode worden vooraf gecontroleerd door de AIU, een onafhankelijke adviescommissie. Incidenten moeten gemeld worden aan de AIU, die beoordeelt of er sprake is van schending van de gedragscode en of de vereniging adequaat gereageerd heeft.

Rotterdam

Bij de mannelijke tak van het Rotterdamse corps RSC/RVSV zou de ontgroening er zo hardhandig aan toe gaan dat een eerstejaars met een hoofdwond per ambulance naar het ziekenhuis moest worden afgevoerd. Ook was een van de undercoverstudenten getuige van een “vernederend” ritueel: in de rij voor de douche moesten eerstejaars naakt elkaars anus controleren op teken. Het RSC/RVSV was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens BNNVARA heeft de vereniging laten weten dat “een ingrijpende cultuurverandering plaats zal moeten vinden”. De Erasmus Universiteit Rotterdam laat weten dat de rector de beelden in de eerste week van januari bekijkt en eventuele vervolgstappen bepaalt.