Brieven

Stedelijk Museum

Roep Ruf terug

Foto Olivier Middendorp

De negatieve én de positieve berichten over de nieuwe vaste opstelling van het Stedelijk Museum vlogen me de laatste week rond de oren. Dat maakte me ongelooflijk nieuwsgierig. Wat zou ik vinden van de aanzienlijke ingrepen die Beatrix Ruf, als museumdirecteur, en Rem Koolhaas, als ontwerper, hebben bewerkstelligd?

Ik was nog niet binnen of ik wist het zeker: schilderij na schilderij, meubel na meubel, affiche na affiche, object na object, het heeft allemaal de plek gekregen die het verdient. De meeste van die werken kan ik als het ware dromen; wat een vreugde is het ze zo bij elkaar te zien, wat tegelijk hun eigenheid versterkt. Terwijl ik dit allemaal mocht beleven, dacht ik ineens: er is iemand geweest die ontzettend goed en gedurfd bedacht heeft dat de vaste opstelling weg moest uit de oudbouw van het Stedelijk en die persoon heeft ook het inzicht gehad om met Rem Koolhaas deze gewaagde klus aan te vangen. Met een indrukwekkend resultaat, vind ik. Die persoon is Beatrix Ruf.

Als iemand zo een fantastische bijdrage geleverd heeft aan het museum, dan is ze een goede directeur. Waarom gaan we haar dan niet terugroepen? Als alle ongemakken over vermeende belangenverstelling, uitgezocht en uit de wereld zijn, dan is er niets op tegen om Beatrix Ruf te zien als een goede opvolger van Beatrix Ruf.

Ik vermoed dat we daar veel plezier aan kunnen beleven. Dus, roep Ruf terug.


em. hoogleraar politicologie Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

    • Joost Smiers