Brieven

Luchtvaartsector

Tijd voor een duurzame samenleving

De heer Verhagen schrijft dat vooral milieuhysterici de oorzaak zijn van een toenemende beweging tegen onze luchtvaartsector (Zet niet te snel de bijl in onze luchtvaart, 20/12)). In zijn betoog de Nederlandse luchtvaartsector te redden haalt hij statistieken uit de kast om het groeiende milieubewustzijn onder Nederlanders te ondermijnen. Iemand die voor eigen belangen opkomt en niet voor de belangen van de grote massa en het milieu; alle omwonenden van luchthavens en wereldburgers die de verstrekkende gevolgen van luchtvervuiling en klimaatverandering door de luchtvaart ondervinden. De Nederlandse luchtvaartsector wordt als belangrijke economische motor van Nederland beschouwd maar dat is steeds minder waar. Als milieu-, klimaat- en geluidskosten bij elkaar worden opgeteld en vergeleken met de economische voordelen van de luchtvaartsector dan valt de nettowinst erg tegen.

Het is tijd voor een duurzame samenleving, één waarin vervuilende fossiele bedrijfssectoren niet passen. En dat geldt zeker voor de luchtvaartsector. Vliegen is het meest milieuvervuilende transportmiddel dat momenteel bestaat. Daar kan gegoochel met cijfers niets aan veranderen! Wij kunnen niet snel genoeg de bijl zetten in deze ‘wij zijn belangrijk’ mentaliteit van vervuilende sectoren.


milieudeskundige

    • Max de Goede