Luchtvaart

Kamer stemt tegen uitstel opening Lelystad Airport

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft donderdagavond gestemd tegen een motie die pleit voor uitstel van de opening van Lelystad Airport totdat het luchtruim is herzien en overlast kan worden beperkt. De motie van de SP kreeg 70 stemmen voor en 79 stemmen tegen. Tegenstanders van opening in 2019 hoopten vergeefs dat een van de vier coalitiepartijen voor zou stemmen. D66 nam afstand van een motie die het partijcongres aannam, met dezelfde strekking als de SP-motie. De achterban van D66 en CDA in Oost-Nederland is teleurgesteld. Van de oppositiepartijen stemde alleen DENK tegen uitstel. (NRC)

    • Mark Duursma