Vrouwen werken meer, maar echte verandering kost tijd

Uit een vijfjaarlijks onderzoek van het SCP blijkt dat de tijdsbesteding van Nederlanders maar weinig verandert.

De gemiddelde Nederlander slaapt zo'n 59 uur en werkt 20,5 uur per week. Voor eten, drinken, wassen, aankleden en andere vormen van persoonlijke verzorging trekken we zo’n achttien uur uit, blijkt uit een vijfjaarlijks onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder ruim 1.800 Nederlanders boven de twaalf jaar.

Opmerkelijk is dat er weinig is veranderd vergeleken met tien jaar geleden. Digitalisering en het internettijdperk beïnvloeden weliswaar de manier waarop we ons werk doen en onze tijd verdelen, maar in een laatste peiling bij Nederlanders lijkt dit nog beperkte gevolgen te hebben voor de tijdsbesteding.

„We denken dat we in een wereld leven die snel verandert, maar veranderingen kosten tijd”, concludeert SCP-onderzoeker Anne Roeters. Dat geldt ook voor het aantal uren dat vrouwen besteden aan het huishouden. De afgelopen vijf jaar is dat, met iets meer dan zeventien uur per week, nauwelijks afgenomen.

Vergeleken met 2006 is er wel een verschil te zien: toen besteedden vrouwen bijna negentien uur per week aan het huishouden. Het SCP denkt dat die tijdwinst een gevolg is van technologische vooruitgang die „slimme apparatuur” heeft voortgebracht. Boodschappen doen we vaker online. Net als het bestellen van kleding en maaltijden. Bij mannen bleef het aantal uren dat aan het huishouden besteed werd gelijk: elf uur per week.

Het aantal uren werk voor Nederlanders tussen de 20 en 65 jaar (dus zonder tieners) ligt overigens met 27,5 uur aanzienlijk hoger. Vrouwen lijken in die groep meer tijd te zijn gaan besteden aan betaald werk: van 18,8 uur in 2006 naar 21,3 in 2016. Roeters: „We hebben hiervoor ook gekeken naar rapporten van voor 1975, dan zie je wel degelijk dat er sprake is van een verandering.”

De onderzoeker is vooral verrast door het aantal uren dat we slapen per dag. We veronderstellen dat de moderne mens chronisch slaapgebrek heeft door het internet. Maar uit de cijfers wordt duidelijk dat we met zo’n acht uur en 25 minuten per dag niet minder zijn gaan slapen en nog meer dan genoeg rust lijken te krijgen.