Strafontslag ambtenaar radicalisering houdt stand

Amsterdam Of het ontslag terecht was, wil de rechter nu niet beoordelen. Maar de gemeente Amsterdam heeft wel zorgvuldig gehandeld.

Raadsdebat in Amsterdam, met de inmiddels overleden burgemeester Van der Laan, over de zaak rondom de ontslagen ambtenaar Saadia ait-Taleb.
Raadsdebat in Amsterdam, met de inmiddels overleden burgemeester Van der Laan, over de zaak rondom de ontslagen ambtenaar Saadia ait-Taleb. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De gemeente Amsterdam hoeft het strafontslag van een ambtenaar op de radicaliseringsafdeling vooralsnog niet terug te draaien. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam donderdag bepaald.

In het vonnis stelt de rechter dat de gemeente terecht aanvoert dat de schijn van belangenverstrengeling is gewekt door de gedragingen van de ambtenaar. De rechter kwalificeert de handelwijze van de ambtenaar als „plichtsverzuim”, de gemeente heeft zorgvuldig gehandeld toen zij een disciplinaire straf oplegde aan de ambtenaar. Of deze maatregel, het strafontslag, terecht is kan de voorzieningenrechter in een kort geding niet vaststellen. Het oordeel daarover moet worden geveld in een bodemprocedure die de ambtenaar heeft aangespannen.

Fraude werd niet uitgesloten

Ambtenaar Saadia ait-Taleb, hoofd van het gemeentelijke programma polarisatie en radicalisering, kondigde eind juni zelf haar ontslag aan. Toen ze daar twee weken later met haar afdelingsdirecteur over wilde spreken, zegde hij haar het strafontslag aan. De gemeente had reden om aan te nemen dat zij een man met wie zij een relatie had, had bevoordeeld bij het gunnen van gemeentelijke opdrachten. Ook fraude werd aanvankelijk niet uitgesloten. Uiteindelijk bleef het bij een verdenking van belangenverstrengeling. De gemeente is nog altijd bezig met een intern onderzoek naar de zaak. Ook loopt er nog een strafrechtelijk onderzoek tegen Ait-Taleb wegens oplichting en valsheid in geschrifte.

De gemeente denkt dat Ait-Taleb een relatie had met Said J. en dat ze hem daarom verschillende opdrachten toespeelde. Een van die opdrachten was een in alle stilte ontwikkeld deradicaliseringsproject dat het stadhuis na het overlijden van wijlen burgemeester Van der Laan in rep en roer bracht. Said J. zou 25 vlogs maken, filmpjes die jongeren van extremistisch geweld hadden moeten afhouden. Hij had in opdracht van de gemeente vanaf 2015 geëxperimenteerd met deze filmpjes totdat burgemeester Van der Laan tegen het eind van 2016 liet weten dat hij er niets meer in zag. Op dat moment had J. via zijn bedrijf achttien facturen ingediend bij de gemeente, voor in totaal 170.882 euro. Volgens Saadia ait-Taleb leerde zij Said J. pas goed kennen nadat hij deze opdracht had gekregen. Zij ontkende op de zitting dat van een relatie sprake was. „Het was een flirt.”

Samen met vakantie

De rechter acht overtuigend aangetoond dat de zakelijke en de privérelatie van Ait-Taleb en J. „met elkaar verstrengeld zijn geraakt, waarbij in het midden kan blijven of dit een liefdesrelatie was of niet”. De ambtenaar en de vlogger „hielden er een gemeenschappelijke vriendenkring op na”, aldus het vonnis. „Zij werden in juni 2015 uitgenodigd voor een verjaardagsetentje bij vrienden en bezochten samen verjaardagen van vrienden. Zij zijn twee keer samen met anderen, in 2015 naar Turkije en in 2016 naar Dubai, op vakantie geweest.” De rechter concludeert: „Deze verstrengeling geeft geen blijk van een professionele distantie die van een ambtenaar op de positie van verzoekster mag worden verwacht.”

In totaal declareerde Said J. voor ongeveer 300.000 euro bij de gemeente, zo voerde de advocaat tijdens de zitting aan. De advocaat van Ait-Taleb bracht daar tegenin dat de helft van dat bedrag niets te maken had met de opdrachten waar zijn cliënt als ambtenaar bij betrokken was. De voorzieningenrechter somt aan het eind van het vonnis enkele onduidelijkheden op. Hoe de opdrachten zijn gegund. Of de gemeente is benadeeld. Hoe de goedkeuring van de betalingen verliep.