Niet eerder zoveel vrouwelijke burgemeesters benoemd

Vakblad Binnenlands Bestuur turfde alle burgemeestersbenoemingen in 2017. Een stijgend aandeel daarin is vrouw: 12 van de 35.

De ambtsketen van Pauline Krikke, de dit jaar benoemde burgemeester van Den Haag.
De ambtsketen van Pauline Krikke, de dit jaar benoemde burgemeester van Den Haag. Foto Martijn Beekman/ANP

Van de in totaal 35 burgemeesters die in 2017 werden benoemd, waren er twaalf van het vrouwelijke geslacht. Dat komt neer op 34 procent van alle benoemingen. Het aantal ligt daarmee hoger dan in welk jaar dan ook, zo turfde vakblad Binnenlands Bestuur.

Er kwamen vijf vrouwelijke burgemeesters meer bij dan in 2016. Het totaal aantal burgemeesters in Nederland van het vrouwelijke geslacht komt uit op 81, oftewel 21 procent. Daartegenover staan echter nog wel altijd 207 gemeentes waar een man burgemeester is. Het aantal Nederlandse gemeentes daalde van 390 naar 388 in 2017.

Eén van de redenen dat het aantal vrouwelijke burgemeesters in gemeenten is toegenomen is omdat zij ook meer solliciteren op vacante posten. Volgens Binnenlands Bestuur steeg het aandeel van vrouwen in de burgemeesterssollicitaties naar bijna 30 procent. Twee jaar terug was dit nog 21 procent.

Regionale verschillen

Ondertussen zijn er nog wel behoorlijk wat regionale verschillen. De provincie Limburg steekt er bovenuit: daar is inmiddels de helft van de burgemeesters vrouw. Die ontwikkeling werd volgens Binnenlands Bestuur in gang gezet toen Theo Bovens daar aantrad als gouverneur. “In een paar jaar tijd is de achterstand ingelopen die Limburg had”, aldus de secretaris van het Nederlandse Genootschap van Burgemeester. Een dergelijke ontwikkeling doet zich nu ook voor in Zeeland.

Eén van de vier grootste steden in Nederland, Den Haag, kreeg dit jaar met Pauline Krikke een vrouwelijke bestuurder.