AFM

Rechtbank vernietigt boetes voor twee accountantskantoren

De bestuursrechter heeft woensdag de boetes vernietigd die toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) vorig jaar oplegde aan de accountantskantoren EY en PwC. Volgens de rechtbank Rotterdam heeft de AFM „onvoldoende” bewezen dat het werk van de accountants onder de maat is en niet „buiten redelijke twijfel” aangetoond dat zij de wet hebben overtreden. De AFM legde EY (2,2 miljoen euro) en PwC (845.000 euro) boetes op vanwege „ernstige tekortkomingen” bij het controleren van de boeken van hun cliënten. Hiermee schonden de accountantskantoren volgens de AFM hun „zorgplicht”. Deloitte en KPMG accepteerden hun boetes wel, van respectievelijk 1,8 en 1,2 miljoen. (NRC)

Interview AFM pagina E3