Aantal werklozen op laagste punt in acht jaar

Beroepsbevolking Nederland telt minder dan 400.000 werklozen, meldt het CBS. Maar sommige 55-plussers komen nog altijd moeilijk aan een baan.

Daling van de werkloosheid zette bij de leeftijdsgroep van 45-75 jaar later in
Daling van de werkloosheid zette bij de leeftijdsgroep van 45-75 jaar later in

Het aantal werklozen is in acht jaar niet zo laag geweest als afgelopen maand. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze donderdag. Het aantal mensen zonder baan daalde tot onder de 400.000. Dat is voor het eerst sinds augustus 2009.

De dalende werkloosheid komt doordat het goed gaat met de economie, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. „Dat geeft meer kansen voor mensen die werk zoeken.”

Maar, zegt Van Mulligen ook, de werkloosheid, 4,4 procent van de beroepsbevolking, is nog steeds ongeveer een procentpunt hoger dan voor de economische crisis in 2008 begon. „Arbeid is een olietanker: het reageert met vertraging op veranderingen in de economie.”

Toch gaat het de laatste jaren bij werklozen van alle leeftijdscategorieën beter. Over het algemeen geldt dat jongere mensen het makkelijkst een nieuwe baan vinden. Overigens geldt óók dat zij, wanneer het minder goed gaat met de economie, vaak sneller hun baan kwijtraken.

Het blijft lastig voor 55-plussers

Vooral voor een deel van de 55-plussers is de crisis juist nog niet voorbij, zegt Van Mulligen. Werklozen in deze groep komen moeilijker aan een baan dan jongere mensen. Bij werkloze 55-plussers ziet het CBS nu „een significante toename van armoede”.

Het gaat dan om mensen die vanwege de duur van hun werkloosheid geen recht meer hebben op een WW-uitkering, en noodgedwongen terugvallen op een lagere bijstandsuitkering. Die bedraagt een kleine 1.000 euro voor een alleenstaande tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd. In de bijstand kom je „bijna per definitie” onder de armoedegrens. Van Mulligen: „Daar zit wel erg veel leed.”

In sommige sectoren gaat het inmiddels weer zo goed, dat het personeel niet aan te slepen is. Vooral in de bouw ziet het CBS een enorme toename in vacatures. De mensen die nu in de bouw werken vergrijzen, nieuwe vakmensen zijn er te weinig.

De bouw kreeg er flink van langs tijdens de crisis. Veel banen verdwenen. „Dat zal ook impact hebben gehad op de opleidingskeuze van jongeren”, zegt Van Mulligen. Wie denkt in de toekomst geen werk te kunnen vinden als pijpfitter of dakdekker, gaat daarvoor ook geen opleiding volgen. Na een paar jaar worden die tekorten zichtbaar.

Parttime en fulltime

Mensen die parttime werken en meer uren zouden willen (en kunnen) maken, worden niet als werkloos meegeteld, ook niet gedeeltelijk. Maar dat deel van de beroepsbevolking – bestaande uit bijna 450.000 mensen – wordt ook kleiner, berekende het CBS. Overigens wil of kan het overgrote deel van de deeltijdwerkers in Nederland niet meer werken dan ze nu doen. Bijna evenveel mensen werken parttime (4,2 miljoen) als fulltime (4,5 miljoen). In totaal hadden bijna 8,7 miljoen mensen in november betaald werk: dat is het hoogste aantal ooit.

Correctie (18 januari 2018): In een verdere versie van dit stuk ontbrak in ‘8,7 miljoen mensen’, in de laatste zin, het woord ‘miljoen’.